dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an tiet 41 tuan 30 dia li 8 mien phi,tai lieu tiet 41 tuan 30 dia li 8 mien phi,bai giang tiet 41 tuan 30 dia li 8 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/26/2015 12:13:07 PM
Filesize: 0.06 M
Download count: 11
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần 30 Ngày soạn: 25/03/2015
Tiết 41 Ngày dạy: 28/03/2015
I. MỤC TIÊU: Qua bài học, HS cần đạt được:
1. Kiến thức:
Củng cố các kiến thức cơ bản về khí hậu - thủy văn Việt Nam.
2. Kỹ năng:
- Vẽ biểu đồ lưu lượng chảy và mưa của 2 lưu vực sông.
- Phân tích và xử lí số liệu về khí hậu - thủy văn.
- Phân tích mối quan hệ giữa lượng mưa của khí hậu với lượng chảy của sông.
3. Thái độ:
Hs có hứng thú với môn học.
4. Định hướng phát triển năng lực:
- Năng lực chung: Tự học, giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, ngôn ngữ, …
- Năng lực chuyên biệt: Sử dụng bản đồ; sử dụng hình vẽ, tranh ảnh, mô hình, video, clip.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Bản đồ khí hậu, bản đồ sông ngòi Việt Nam.
- Bảng số liệu 35.1 sgk.
2. Chuẩn bị của học sinh: Sgk, thước kẻ, màu.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
1. Ổn định: Kiểm tra vệ sinh, sĩ số lớp học, (1 phút) 8A4……..................................
2. Kiểm tra 15 phút:
Đề bài:
Câu 1: Nêu đặc điểm sông ngòi Bắc Bộ và Nam Bộ? (6 đ).
Câu 2: Nêu những thuận lợi và khó khăn của sông ngòi đối với đời sống, sản xuất của nhân dân? (4 đ).
Hướng dẫn đáp án:
Câu 1: Sông ngòi Bắc Bộ: (3 đ).
- Chế độ nước theo mùa, thất thường, lũ tập trung nhanh và kéo dài do có mưa theo mùa, các sông có dạng nan quạt.
- Mùa lũ từ tháng 6 đến tháng 10.
- Hệ thống sông tiêu biểu: sông Hồng và sông Thái Bình.
Sông ngòi Nam Bộ: (3 đ).
- Lượng nước lớn, chế độ nước khá điều hoà do địa hình tương đối bằng phẳng, khí hậu điều hòa hơn vùng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ …
- Mùa lũ từ tháng 7 đến tháng 11.
- Có 2 hệ thống sông lớn là hệ thống sông Mê Công và hệ thống sông Đồng Nai.
Câu 2: (4 đ).
- Thuận lợi: Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thủy điện, nuôi trồng thủy sản, giao thông vận tải, du lịch, … (2 đ).
- Khó khăn: Chế độ nước thất thường, gây ngập úng một số khu vực ở ĐBSCL, lũ quét ở miền núi (2 đ).
3. Tiến trình bài học:
Hoạt động 1: Hệ thống hóa các kiến thức đã học (cá nhân) 7 phút.
*Hình thức tổ chức hoạt động: Hình thức “ bài lên lớp”; cá nhân.
*Phương pháp dạy học: Đàm thoại gợi mở; giải quyết vấn đề; sử dụng bản đồ; tự học; ...
*Kỹ thuật dạy học: Đặt câu hỏi; học tập hợp tác.
* Bước 1:
- GV yêu cầu HS nhắc lại đặc điểm chung khí hậu, sông ngòi Việt Nam.
- Đặc điểm sông ngòi Bắc Bộ và Trung Bộ? (Dành cho học sinh yếu).
* Bước 2:
- HS trả lời, gv chuẩn xác kiến thức.
Hoạt động 2: Rèn kĩ năng làm bài tập địa lí (cá nhân, cặp) 20 phút.
*Hình thức tổ chức hoạt động: Hình thức “ bài lên lớp”; cá nhân; nhóm.
*Phương pháp dạy học: Đàm thoại gợi mở; giải quyết vấn đề; sử dụng bản đồ; tự học; ...
*Kỹ thuật dạy học: Đặt câu hỏi; học tập hợp tác.
* Bước 1:
- Hs đọc nội dung yêu cầu bài thực hành (3 yêu cầu).
* Bước 2:
- GV hướng dẫn các bước vẽ biểu đồ:
+ Chọn tỉ lệ thích hợp: Lưu ý tới số liệu nhỏ nhất và lớn nhất.
- Vẽ hệ trục tọa độ: 2 trục dọc thể hiện 2 đại lượng: lượng mưa và lưu lượng.
- Trục ngang thể hiện 12 tháng trong năm.
+ Vẽ từng đại lượng qua các tháng: Lượng mưa vẽ biểu đồ cột màu xanh, lưu lượng vẽ biểu đồ đường màu đỏ.
+ Hoàn thiện biểu đồ: Ghi các chú giải cần thiết, ghi tên biểu đồ.
* Bước 3:
- Gọi một HS yếu và một HS giỏi lên vẽ trên bảng.
- Các HS khác hoàn thiện biểu đồ vào vở.
- Gv nhận xét, sửa lỗi sai của học sinh.
a. Vẽ biểu đồ: