dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an tiet 42 tuan 31 dia li 8 mien phi,tai lieu tiet 42 tuan 31 dia li 8 mien phi,bai giang tiet 42 tuan 31 dia li 8 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/29/2015 10:05:17 PM
Filesize: 0.07 M
Download count: 18
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần 31 Ngày soạn: 27/03/2015
Tiết 42 Ngày dạy: 30/03/2015

Bài 36: ĐẶC ĐIỂM ĐẤT VIỆT NAM

I. MỤC TIÊU: Qua bài học, HS cần đạt được:
1. Kiến thức:
- Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của đất VN.
- Nắm được đặc tính, sự phân bố và giá trị kinh tế của các nhóm đất chính ở nước ta.
- Nêu được một số vấn đề lớn trong sử dụng và cải tạo đất ở VN.
- Biết đất đai là tài nguyên quý giá, là cơ sở cho hoạt động sản xuất của con người.
- Biết việc sử dụng tài nguyên đất của nước ta còn chưa hợp lí dẫn đến suy thoái đất ở nhiều nơi, tài nguyên đất bị giảm sút; đất đai bị ô nhiễm và nguyên nhân của nó.
- Thấy được sự cần thiết phải có biện pháp bảo vệ và cải tạo đất.
2. Kỹ năng:
- Phân tích bản đồ đất VN, phân tích bảng số liệu về tỉ lệ 3 nhóm đất chính.
- Nhận biết được hiện tượng đất đai bị thoái hóa qua tranh ảnh và trên thực tế.
3. Thái độ:
- Giúp hs biết cách sử dụng đất hợp lí và bảo vệ môi trường đất.
- Có ý thức giữ gìn và bảo vệ đất đai khỏi bị ô nhiễm và suy thoái.
- Không đồng tình với những hành vi bị ô nhiễm, suy thoái đất.
4. Định hướng phát triển năng lực:
- Năng lực chung: Tự học, giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, ngôn ngữ, …
- Năng lực chuyên biệt: Sử dụng bản đồ; sử dụng hình vẽ, tranh ảnh, mô hình, video, clip.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Bản đồ đất VN.
- Tranh ảnh về việc sử dụng đất.
2. Chuẩn bị của học sinh:
Sgk, tập Atlats địa lí VN
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
1. Ổn định: Kiểm tra vệ sinh, sĩ số lớp học, (1 phút) 8A4……..................................
2. Kiểm tra bài cũ: không.
3. Tiến trình bài học: 42 phút.
Khởi động: Đất (thổ nhưỡng) là sản phẩm của thiên nhiên do nhiều nhân tố hình thành. Đất còn là tư liệu sản xuất chính từ lâu đời đối với sản xuất nông - lâm nghiệp. Đất ở nước ta đã được nhân dân sử dụng, cải tạo và phát triển thành nguồn tài nguyên vô cùng quý giá.

Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung

Hoạt động 1: Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của đất Việt Nam (cặp) 7’.
*Hình thức tổ chức hoạt động: Hình thức “ bài lên lớp”; cá nhân; nhóm.
*Phương pháp dạy học: Đàm thoại gợi mở; giải quyết vấn đề; sử dụng bản đồ; tự học; ...
*Kỹ thuật dạy học: Đặt câu hỏi; học tập hợp tác.
* Bước 1:
- Dựa vào thông tin sgk mục 1.a + H36.1 + H 36.2 hãy cho biết:
- Tài nguyên đất ở nước ta đa dạng, phức tạp như thế nào? Đọc tên các loại đất Hình 36.1?
(GV gọi HS yếu dựa vào nội dung SGK trả lời).
* Bước 2:
- Những nhân tố nào đã ảnh hưởng đến sự hình thành đất? lấy ví dụ?


- Hs trả lời, gv chuẩn xác kiến thức.
Hoạt động 2: Nắm được đặc tính, sự phân bố và giá trị kinh tế của các nhóm đất chính ở nước ta (nhóm) 25 phút.
*Hình thức tổ chức hoạt động: Hình thức “ bài lên lớp”; cá nhân; nhóm.
*Phương pháp dạy học: Đàm thoại gợi mở; giải quyết vấn đề; sử dụng bản đồ; tự học; ...
*Kỹ thuật dạy học: Đặt câu hỏi; học tập hợp tác.
* Bước 1:
- Nước ta có mấy nhóm đất chính?
(GV gọi HS yếu dựa vào nội dung SGK trả lời).
- Dựa thông tin mục 1.b điền tiếp kiến thức vào bảng sau: (phụ lục).
- Nhóm 1 + nhóm 2: Đất Feralit.
- Nhóm 3 + nhóm 4: Đất mùn núi cao.
- Nhóm 5 + nhóm 6: Đất bồi tụ phù sa.
* Bước 2:
- Các nhóm thảo luận, đại diện nhóm lên trình bày.
- Gv chuẩn xác kiến thức.


Hoạt động 3: Nêu một số vấn đề lớn trong sử dụng và cải tạo đất ở VN (cá nhân) 10 phút.