dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Tiết 59 - Bảo vệ sự đa dạng của thực vật mien phi,tai lieu Tiết 59 - Bảo vệ sự đa dạng của thực vật mien phi,bai giang Tiết 59 - Bảo vệ sự đa dạng của thực vật mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/29/2015 8:11:40 PM
Filesize: 0.10 M
Download count: 9
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần 31 Ngày soạn: 27/03/2015
Tiết 59 Ngày dạy: 01/04/2015

Bài 49: BẢO VỆ SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1. Kiến thức:
- Giải thích được sự khai thác quá mức dẫn đến tàn phá và suy giảm đa dạng sinh vật.
2. Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng phân tích, khái quát, hoạt động nhóm và hoạt động cá nhân.
3. Thái độ:
- Có ý thức bảo vệ tài nguyên thực vật nói chuung và bảo vệ thực vật ở địa phương.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC.
1. Giáo viên:
- Tranh ảnh về 1 số thực vật.
2. Học sinh:
- Học bài và chuẩn bị bài.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP.
1. Ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số: (1’)
Lớp
Sĩ số
Tên học sinh vắng

6A1
……………..
……………………………………

6A2
……………..
……………………………………

6A3
……………..
……………………………………

6A5
……………..
……………………………………

2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
- Nêu vai trò của thực vật đối với đời sống con người ?
- Nêu một vài thực vật có hại đối với con người ?
3. Hoạt động dạy và học:
Mở bài: (1’) Mỗi loài trong giới thực vật đều có những nét đặc trưng về hình dạng, cấu tạo, kích thước, nơi sống …… tập hợp tất cả các loài thực vật với các đặc trưng của chúng tạo thành sự đa dạng của giới thực vật. Hiện nay có một thực trạng là tính đa dạng của thực vật đang bị suy giảm do tác động của con người. Vì vậy cần phải bảo vệ sự đa dạng của thực vật.
Hoạt động 1 : Tìm hiểu sự đa dạng của thực vật.
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

 - GV nêu câu hỏi:
+ Kể tên một số thực vật mà em biết ?
+ Chúng thuộc vào ngành nào ? Sống ở đâu ?
+ Thực vật trong tự nhiêu có nhiều không ? ta có kể hết được không ?
- GV: đó thể hiện tính đa dạng của thực vật
+ Vậy sự đa dạng được thể hiện như thế nào ?


- GV cho HS đọc thông tin trong SGK
- HS suy nghĩ và nêu được:
+ Kể tên và nơi sống các loài thực vật
+ Xếp vào các ngành
+ Nhiều, ta không thể kể hết

- HS theo dõi.
+ Sự đa dạng của thực vật được thể hiện sự phong phú về số lượng loài, cá thể của loài, môi trường sống

Tiểu kết : Sự đa dạng của thực vật được thể hiện sự phong phú về số lượng loài, cá thể của loài, môi trường sống.
Hoạt động 2: Tìm hiểu tình hình đa dạng thực vật ở Việt Nam.
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

 - GV cho HS đọc thông tin mục 1 phần II trả lời câu hỏi :
+ Vì sao nói Việt Nam có tính đa dạng cao về thực vật ?
+ Nêu 1 số loài thực vật có giá trị kinh tế cao?
- GV thông báo : Mỗi năm Việt Nam bị tàn phá từ 10000 – 20000 ha rừng
-> Em có nhận xét gì về sự tàn phá rừng của nước ta ? vậy có hại gì không ?
- GV cho HS làm bài tập vào giấy
+ Nêu các nguyên nhân gây ra sự suy giảm tính đa dạng của thực vật ?
+ Nêu hậu quả của việc làm đó ?
- Gọi HS trả lời câu hỏi, nhận xét và chốt ý kiến
- HS đọc thông tin trong SGK. Nêu được:

+ Vì đa dạng, phong phú về số loài và môi trường sống
+ Cà phê, cao su, lúa ………
- HS chú ý lắng nghe.

-> Rừng bị tàn phá 1 cách nặng nề. Có ảnh hưởng đến thực vật
- HS làm trả lời câu hỏi vào giấy :
+ Nêu các nguyên nhân gây ra sự suy giảm của thực vật
+ Nhiều loài có khả năng bị tuyệt chủng ……
- Đại diện 1 – 2 học sinh trả lời. ghi kết luận

Tiểu kết :
- Việt Nam có tính đa dạng về thực vật cao, trong đó nhiều loài có giá trị kinh tế và khoa học.
- Hiện nay tinh đa dạng của thực vật bị suy giảm nghiêm trọng.
- Nguyên nhân do: Nhiều loài cây có giá trị bị khai thác bừa bãi.
Sự tàn phá lan tràn rừng để phục vụ đời sống con người.
- Hậu quả : + Môi trường sống bị thu hẹp.
+ Nhiều loài cây bị giảm đáng kể về số lượng, nhiều loài trở nên hiếm dần thậm chí 1 số loài cây