dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an tiết 61 glucozo mien phi,tai lieu tiết 61 glucozo mien phi,bai giang tiết 61 glucozo mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/3/2015 8:20:54 AM
Filesize: 0.09 M
Download count: 7
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần : 32 Ngày soạn: 28 /03/2015
Tiết : 61 Ngày dạy : 02 /04/2015

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Biết được :
( Công thức phân tử, trạng thái tự nhiên, tính chất vật lí (trạng thái, màu sắc, mùi vị, tính tan, khối lượng riêng) của glucozơ.
( Tính chất hóa học: phản ứng tráng gương, phản ứng lên men rượu của glucozơ
( Ứng dụng: Là chất dinh dưỡng quan trọng của người và động vật của glucozơ
2. Kĩ năng:
( Quan sát thí nghiệm, hình ảnh, mẫu vật ...rút ra nhận xét về tính chất của glucozơ.
( Viết được các PTHH (dạng CTPT) minh họa tính chất hóa học của glucozơ.
( Phân biệt dung dịch glucozơ với ancol etylic và axit axetic.
3. Thái độ:
- Giúp HS yêu thích môn học để vận dụng kiến thức vào trong cuộc sống hàng ngày.
4. Trọng tâm:
( CTPT, tính chất hóa học của glucozơ (phản ứng tráng gương và phản ứng lên men rượu).
5. Năng lực cần hướng đến:
- Năng lực thực hành.
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn Hóa học.
- Năng lực tính toán.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên và học sinh
a. Giáo viên: Ảnh một số loại trái cây có chứa glucozơ.
Glucozơ, dung dịch AgNO3, dung dịch NH3.
b. Học sinh: Xem trước bài mới.
2. Phương pháp: Thảo luận nhóm – Đàm thoại – Trực quan.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
1. Ổn định lớp(1’):
Lớp
Tên HS vắng học
Lớp
Tên HS vắng học

9A1

9A4


9A2

9A5


9A3
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài (1’): Trong cuộc sống chúng ta thường hay dùng mía và trái nho để sử dụng. Trong những thức ăn đó có chứa nhiều glucozơ. Vậy chúng có tính chất vật lý và tính chất hóa học như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu bài hôm nay:
b. Các hoạt động chính:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: Trạng thái tự nhiên - Tính chất vật lí của glucozơ (7’)

- GV giới thiệu: Glucozơ có trong hầu hết các bộ phận của cây, nhiều nhất trong quả chín ( đặc biệt trong quả nho chín). Glucozơ cũng có trong cơ thể người và động vật.
- GV: Cho HS quan sát mẫu glucozơ. Yêu cầu HS cho biết trạng thái, màu sắc, mùi vị.
- GV: Cho vào ống nghiệm 1 ít glucozơ và nước.
- GV: Yêu cầu HS nhận xét về tính tan của glucozơ trong nước.
- GV: Từ đó em hãy rút ra tính chất vật lí của glucozơ.
- HS: Nghe giảng và ghi nhớ.

- HS: Quan sát và trả lời: Glucozơ là chất kết tinh không màu, có vị ngọt .
- HS: Quan sát .

- HS: Glucozơ dễ tan trong nước.


- HS: Glucozơ là chất kết tinh không màu, có vị ngọt, dễ tan trong nước.
I. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN
Glucozơ có trong hầu hết các bộ phận của cây, trong cơ thể người và động vật.
II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ
- Glucozơ là chất kết tinh không màu, có vị ngọt, dễ tan trong nước.

Hoạt động 2: Tính chất hoá học của glucozơ(15’)

- GV: Làm thí nghiệm glucozơ tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3.
- GV: Yêu cầu HS quan sát, nêu hiện tượng xảy ra.
-GV: Giải thích: Màu trắng bạc trên thành ống nghiệm chính là bạc.
- GV: Hướng dẫn và yêu cầu HS viết PTHH.
( Phụ đạo HS yếu kém)
- GV: Glucozơ được dùng để điều chế rượu etilic. Yêu cầu HS viết PTHH điều chế rượu etylic.
( Phụ đạo HS yếu kém)
- HS: Quan sát thí nghiệm của GV.

-HS: Có màu trắng bạc trên thành ống nghiệm
-HS: Nghe giảng.


-HS: Viết PTHH theo hướng dẫn:
C6H12O6 + Ag2O  C6H12O7 + 2Ag
-HS: Lắng nghe và viết PTHH: C6H12O6  2C2H5OH + 2CO2
III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
1. Phản ứng oxi hoá glucozơ
C6H12O6 + Ag2O  C6H12O7 + 2Ag
2. Phản ứng lên men rượu
C6H12O6 
2C2H5OH + 2CO2


Hoạt động 3: Ứng dụng của glucozơ (5’