dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an tiet 62 tuan 31 dia li 7 mien phi,tai lieu tiet 62 tuan 31 dia li 7 mien phi,bai giang tiet 62 tuan 31 dia li 7 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/5/2015 8:45:54 PM
Filesize: 0.07 M
Download count: 15
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần 32 Ngày soạn: 03/04/2015
Tiết 62 Ngày dạy: 06/04/2015I. MỤC TIÊU: Qua bài học, HS cần đạt được:
1. Kiến thức:
- Trình bày, giải thích một số đặc điểm kinh tế của châu Âu: nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ.
- Biết sự phát triển ngành du lịch ở châu Âu luôn chú ý tới việc BVMT thiên nhiên.
2. Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng phân tích lược đồ, biểu đồ để nắm được tình hình đặc điểm nền nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ ở châu Âu.
- Phân tích mối quan hệ giữa sự phát triển kinh tế với vấn đề bảo vệ môi trường ở châu Âu.
3. Thái độ:
Giúp học sinh hiểu biết thêm thực tế, ý thức về bảo vệ môi trường.
4. Định hướng phát triển năng lực:
- Năng lực chung: Tự học, giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ, ...
- Năng lực chuyên biệt: Sử dụng bản đồ; sử dụng hình vẽ, tranh ảnh, mô hình, video, clip.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
1. Chuẩn bị của giáo viên:
Lược đồ kinh tế châu Âu.
2. Chuẩn bị của học sinh: Sgk.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
1. Ổn định: Kiểm tra vệ sinh, sĩ số lớp học, 1 phút.
7A1……................................., 7A2……..........................., 7A3……..........................
7A4……................................., 7A5……..........................., 7A6……..........................
2. Kiểm tra bài cũ: 5 phút.
Câu hỏi 1: Trình bày sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hoá và tôn giáo ở châu Âu?
Câu hỏi 2: Nêu đặc điểm dân số và quá trình đô thị hóa ở châu Âu?
3. Tiến trình bài học: 37 phút.
Khởi động: Châu Âu có một nền kinh tế phát triển, điều đó thể hiện ở nền nông nghiệp tiên tiến, công nghiệp ra đời sớm và hiện đại, dịch vụ chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu kinh tế … Để hiểu rõ hơn các đặc điểm này các em cùng tìm hiểu trong tiết học này.

Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung

Hoạt động 1: Tìm hiểu đặc điểm nông nghiệp châu Âu (cá nhân) 15 phút.
*Hình thức tổ chức hoạt động: Hình thức “ bài lên lớp”; cá nhân.
*Phương pháp dạy học: Đàm thoại gợi mở; giải quyết vấn đề; sử dụng bản đồ, tự học; ...
*Kỹ thuật dạy học: Đặt câu hỏi; học tập hợp tác.
* Bước 1:
- Gv nhắc lại một số hình thức nông nghiệp ở châu Mĩ.
- Cho biết hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp ở châu Âu? Quy mô phát triển?
(Hình thức tổ chức sản xuất: chuyên môn hóa trong các trang trại lớn hoặc đa canh trong các hộ gia đình. Quy mô sản xuất không lớn).
* Bước 2:
- Nhận xét về nền nông nghiệp ở châu Âu? Nguyên nhân ?
- GV lưu ý vấn đề thực phẩm sinh học:
Từ 1993 thị trường tăng trưởng 40% phát triển liên tục cho đến nay. I - ta - li - a là nước dẫn đầu EU về phát triển nông nghiệp sinh học: 50% cơ sở và 1/3 diện tích.
* Bước 3:
- Quan sát H 55.1/ TR 164 SGK, cho biết:
+ Các cây trồng, vật nuôi chính ở châu Âu? Phân bố?
+ Nhận xét về tỉ trọng giữa chăn nuôi và trồng trọt?
(Gọi học sinh yếu dựa vào nội dung SGK trả lời)
- Hs trả lời. Gv chuẩn xác kiến thức.
Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm ngành công nghiệp châu Âu (cá nhân/nhóm) 15 phút.
*Hình thức tổ chức hoạt động: Hình thức “ bài lên lớp”; cá nhân.
*Phương pháp dạy học: Đàm thoại gợi mở; giải quyết vấn đề; sử dụng bản đồ, tự học; ...
*Kỹ thuật dạy học: Đặt câu hỏi; học tập hợp tác.
* Bước 1
- Hs đọc mục 2 sgk.
- Dựa vào H 55.2/ tr 165 SGK, trình bày sự phân bố các ngành công nghiệp ở châu Âu?
- Gv chuẩn xác kiến thức.
* Bước 2:
- Trình bày đặc điểm nền công nghiệp châu Âu?

- Gv chuẩn xác kiến thức: Nền CN phát triển sớm bắt đầu từ cuộc CM KHKT lần I: 1767.
- Từ những năm 80 của thế kỉ XX, các ngành công nghiệp truyền thống gặp những khó khăn gì?
- Trình bày sự phát triển của các ngành công nghiệp mới ở châu Âu?