dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an tiết 63 hóa 9 mien phi,tai lieu tiết 63 hóa 9 mien phi,bai giang tiết 63 hóa 9 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/5/2015 10:25:24 PM
Filesize: 0.06 M
Download count: 12
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần : 33 Ngày soạn: 01/04/2015
Tiết : 63 Ngày dạy: 07 /04/2015
I. MỤC TIÊU: Sau bài này HS phải:
1. Kiến thức: Biết được:
( Trạng thái tự nhiên, tính chất vật lí của tinh bột và xenlulozơ
( Công thức chung của tinh bột và xenlulozơ là (-C6H10O5-)n
( Tính chất hóa học của tinh bột và xenlulozơ : phản ứng thủy phân,phản ứng màu của hồ tinh bột và iốt.
( Ứng dụng của tinh bột và xenlulozơ trong đời sống và sản xuất
( Sự tạo thành tinh bột và xenlulozơ trong cây xanh.
2. Kĩ năng:
( Quan sát thí nghiệm, hình ảnh, mẫu vật ...rút ra nhân xét về tính chất của tinh bột và xenlulozơ.
( Viết được các PTHH của phản ứng thủy phân tinh bột hoặc xenlulozơ, phản ứng quang hợp tạo thành tinh bột và xenlulozơ trong cây xanh.
( Phân biệt tinh bột với xenlulozơ.
( Tính khối lượng ancol etylic thu được từ tinh bột và xenlulozơ.
3. Thái độ:
- Có ý thức học tập nghiêm túc và sử dụng tinh bột hàng ngày sao cho hợp lí.
4. Trọng tâm:
( Công thức chung của tinh bột và xenlulozơ là (-C6H10O5- )n
( Tính chất hóa học của tinh bột và xenlulozơ : phản ứng thủy phân, phản ứng màu của hồ tinh bột và iốt.
5. Năng lực cần hướng đến:
- Năng lực thực hành.
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn Hóa học.
- Năng lực tính toán.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên và học sinh
a. Giáo viên:
- Hóa chất: Tinh bột, xenlulozơ, hồ tinh bột, Iôt.
- Dụng cụ: Ống nghiệm, ống hút nhỏ giọt, đèn cồn, quẹt diêm.
b. Học sinh: Tìm hiểu nội dung bài học trước khi lên lớp.
2. Phương pháp: Thảo luận nhóm – Trực quan – Đàm thoại – Làm việc SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định lớp(1’):
Lớp
Tên HS vắng học
Lớp
Tên HS vắng học

9A1

9A4


9A2

9A5


9A3
2. Kiểm tra bài cũ(8’):
HS1: Nêu tính chất vật lí, tính chất hóa học của saccarozơ.
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: Tinh bột và xenlulozơ là những gluxit có rất nhiều ứng dụng và thường được sử dụng trong đời sống. Vậy, tinh bột và xenlulozơ có tính chất, cấu tạo và ứng dụng như thế nào?
b. Các hoạt động chính:

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1. Tìm hiểu trạng thái tự nhiên của tinh bột và xenlulozơ(3’).

-GV: Yêu cầu HS quan sát hình SGK, liên hệ thực tế và nêu trạng thái tự nhiên của xenlulozơ và tinh bột.
-HS: Tìm hiểu thông tin SGK và nêu trạng thái tự nhiên của xenlulozơ và tinh bột.
I. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN
- Tinh bột: Lúa, ngô, sắn….
- Xenlulozơ: Tre, gỗ, nứa….

Hoạt động 2. Tìm hiểu tính chất vật lí của tinh bột và xenlulozơ(7’).

-GV: Yêu cầu HS quan sát trạng thái, màu sắc của tinh bột và xenlulozơ.
-GV: Làm thí nghiệm hòa tan tinh bột và xenlulozơ vào nước, đu nóng 2 ống nghiệm.
-GV: Yêu cầu HS nêu kết luận về tính chất vật lí của tinh bột và xenlulozơ.
-HS: Quan sát và nêu trạng thái, màu sắc của tinh bột và xenlulozơ.
-HS:Quan sát thí nghiệm và nêu hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm.
-HS: Nêu kết luận về tính chất vật lí và ghi vở.
II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ
- Tinh bột là chất rắn, màu trắng, không tan trong nước ở nhiệt độ thường, tan trong nước nóng tạo dd hồ tinh bột.
- Xenlulozơ là chất rắn màu trắng, không tan trong nước ngay cả khi đun nóng.

Hoạt động 3. Tìm hiểu đặc điểm cấu tạo của tinh bột và xenlulozơ(3’).

-GV: Giới thiệu về đặc điểm cấu tạo của tinh bột và xenlulozơ, giới thiệu các mắt xích cấu tạo nên phân tử tinh bột và xenlulozơ.
-HS: Theo dõi SGK, lắng nghe và ghi vở các kiến thức trọng tâm.
III. CẤU TẠO PHÂN TỬ
- PTK rất lớn, gồm nhiều mắt xích - C6H10O5 – liên kết với nhau.
- Công thức viết gọn là:
( - C6H10O5 - )n.