dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an tiet 63 tuan 32 dia li 7 mien phi,tai lieu tiet 63 tuan 32 dia li 7 mien phi,bai giang tiet 63 tuan 32 dia li 7 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/5/2015 8:47:04 PM
Filesize: 0.07 M
Download count: 17
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần 32 Ngày soạn: 04/04/2015
Tiết 63 Ngày dạy: 07/04/2015I. MỤC TIÊU: Qua bài học, HS cần đạt được:
1. Kiến thức:
- Đặc điểm địa hình, khí hậu, tài nguyên của Bắc Âu đặc biệt là bán đảo Xcan - đi - na - vi.
- Biết việc khai thác và sử dụng hợp lí các tài nguyên thiên nhiên trong quá trình phát triển kinh tế của các nước Bắc Âu.
2. Kĩ năng:
Phân tích mối quan hệ giữa sự phát triển kinh tế với vấn đề khai thác tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.
3. Thái độ:
Có ý thức bảo vệ tài nguyên, môi trường.
4. Định hướng phát triển năng lực:
- Năng lực chung: Tự học, giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ, ...
- Năng lực chuyên biệt: Sử dụng bản đồ; sử dụng hình vẽ, tranh ảnh, mô hình, video, clip.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
1. Chuẩn bị của giáo viên:
Lược đồ tự nhiên châu Âu.
2. Chuẩn bị của học sinh: Sgk.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
1. Ổn định: Kiểm tra vệ sinh, sĩ số lớp học, 1 phút.
7A1……................................., 7A2……..........................., 7A3……..........................
7A4……................................., 7A5……..........................., 7A6……..........................
2. Kiểm tra bài cũ: 5 phút.
Câu hỏi 1: Vì sao sản xuất nông nghiệp ở châu Âu đạt hiệu quả cao?
Câu hỏi 2: Lĩnh vực dịch vụ ở châu Âu phát triển đa dạng như thế nào?
3. Tiến trình bài học: 37 phút.
Khởi động: Với vị trí nằm ở vĩ độ cao nhất của châu Âu. Khu vực Bắc Âu có môi trường thiên nhiên rất độc đáo và kì vĩ. Nơi đây người dân có cuộc sống êm ả, thanh bình, mức sống cao, nền kinh tế phát triển. Vì sao lại như vậy chúng ta cùng tìm hiểu nội dung bài học hôm nay.

Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung

Hoạt động 1: Trình bày và giải thích được những đặc điểm nổi bật về tự nhiên của khu vực Bắc Âu (cặp) 22 phút.
*Hình thức tổ chức hoạt động: Hình thức “ bài lên lớp”; cá nhân.
*Phương pháp dạy học: Đàm thoại gợi mở; giải quyết vấn đề; sử dụng bản đồ, tự học; ...
*Kỹ thuật dạy học: Đặt câu hỏi; học tập hợp tác.
* Bước 1:
Gv dùng bản đồ tự nhiên châu Âu: giới thiệu các khu vực lớn. Mỗi khu vực mang sắc thái riêng.
* Bước 2:
- Dựa vào H56.1 xác định vị trí Bắc Âu?
- Gồm những bộ phận nào? những quốc gia nào?
(Gọi học sinh yếu dựa vào nội dung SGK trả lời)


- Phần lớn nằm trong vùng khí hậu nào?
(Gọi học sinh yếu dựa vào nội dung SGK trả lời)
- Quan sát lược đồ và dựa vào hiểu biết hãy cho biết bán đảo Ai - xơ - len có gì nổi bật?
- Ngoài ra dạng địa hình chủ yếu trên bán đảo Xcan - đi - na - vi là gì?
- Qua đó em rút ra nhận xét gì về đặc điểm địa hình Bắc Âu?
- Em thử hình dung xem bán đảo Xcan - đi - na -vi giống hình con vật nào?
- Dãy núi già Xcan - đi - na -vi có vai trò như thế nào trong sự phân hóa tự nhiên?
- Xcan - đi - na -vi nằm ở phía nào của bắc Âu, giữa các biển nào? Xác định trên bản đồ?
*Bước 3:
- Dựa vào H56.4 và kiến thức đã học, giải thích vì sao có sự khác biệt về khí hậu giữa sườn tây và sườn đông Xcan - đi - na -vi?
- Quan sát H56.4 khu vực Bắc Âu có nguồn tài nguyên quan trọng nào?
Hoạt động 2: Trình bày và giải thích được những đặc điểm nổi bật về dân cư và kinh tế của khu vực Bắc Âu (cả lớp) 15 phút.
*Hình thức tổ chức hoạt động: Hình thức “ bài lên lớp”; cá nhân.
*Phương pháp dạy học: Đàm thoại gợi mở; giải quyết vấn đề; sử dụng bản đồ, tự học; ...
*Kỹ thuật dạy học: Đặt câu hỏi; học tập hợp tác.
* Bước 1:
Việc khai thác tài nguyên thiên nhiên ở Bắc Âu có đặc điểm gì?
(Gọi học sinh yếu dựa vào nội dung SGK trả lời)
* Bước 2:
Bắc Âu khai thác thiên nhiên đã chú trọng phát triển những