dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an tiet 92-98 so hoc 6 mien phi,tai lieu tiet 92-98 so hoc 6 mien phi,bai giang tiet 92-98 so hoc 6 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/29/2015 7:28:49 PM
Filesize: 0.24 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
30
Ngày TIẾT 92 : PHÉP CHIA PHÂN SỐ
I) MỤC TIÊU CẦN ĐẠT :
HS hiểu khái niệm số nghịch đảo và biết tìm số nghịch đảo của một số khác 0.
HS hiểu và vận dụng được qui tắc chia phân số.
Có kĩ năng thực hiện phép chia phân số.
II) CHUẨN BỊ GV - HS
GV : giáo án, SGK, bảng phụ ghi ?5
HSø : ôn lại quy tắc nhân hai phân số , xem trước bài mới
PHƯƠNG PHÁP :đặt vấn đề , gợi mở , giải quyết vấn đề , thuyết trình .
III) TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
1.Ổn định (1’)
2. Kiểm tra bài cũ :(5’ )
Tính 
ĐVĐ: theo SGK/41
3. Bài mới :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

Hoạt động 1: (10’ )
-G: từ phân KTBC, ta gọi  là số nghịch đảo của – 8 , - 8 cũng là số nghịch đảo của ; hai số  và – 8 là hai số nghịch đảo của nhau.
-G: tương tự, gọi HS làm

-G: vậy thế nào gọi là hai số nghịch đảo ?
-G: nhận xét và gọi hs nêu định nghĩa hai số nghịch đảo.

-G: hãy tìm số nghịch đảo của

-G: nhận xét và nhấn mạnh “ Hai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1”.
Hoạt động 2: (15’)
-G: hãy tính và so sánh  và  ?


-G: tương tự, 
-G: từ đó hãy phát biểu quy tắc chia hai phân số ?
-G: nhận xét và nêu quy tắc SGK/ 42

-G: treo bảng phụ ghi

-G: gọi HS lên bảng điền vào chỗ trống ?
-G: nhận xét và nhấn mạnh quy tắc chia phân số.
-G: nêu và giải thích nhận xét theo SGK/ 42
-G: gọi 3 Hs làm
-G: nhận xét

I) Số nghịch đảo:

Hs: phát biểu.

Hs: khi tích của chúng bằng 1
Hs phát biểu Định nghĩa:
Hai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1.
Hs: lần lượt trả lời
II) Phép chia phân số:
Hs làm

 =  = 

Hs: phát biểu, ghi tập Quy tắc : SGK/ 42


Hs lần lượt làm


Hs lắng ghe nhận xét


Hs nhận xét IV . CỦNG CỐ , HƯỚNG DẦN HS TỰ HỌC Ở NHÀ
A. CỦNG CỐ( 13’)
-G: hãy nêu quy tắc chia phân số ?
-G: nêu bài 84 SGK/ 43
-G: gọi 7 HS lên bảng trình bày ?

.
-GV và HS nhận xét và sửa bài tập
- G: nhấn mạnh cần phải chuyển phép chia về phép nhân thực hiện nhân hai phân số .
Hs phát biểu
Bài 84 SGK/ 43
7 Hs lên bảng làm bài
 

B .HƯỚNG DẦN HS TỰ HỌC Ở NHÀ (1’)
Học bài .
Làm bài 85, 86, 87, 88 SGK/ 43
Tiết sau LT
RKN: .............................................................................................................
*************************************************************
31
Ngày dạy TIẾT 93 :LUYỆN TẬP
I) MỤC TIÊU CẦN ĐẠT :
HS biết vận dụng được qui tắc chia phân số trong giải bài toán .
Có kỹ năng tìm số nghịch đảo của một số khác không và kỹ năng thực hiện phép chia phân số, tìm x.
Rèn luyện cẩn thận , chính xác khi giải toán.
II) CHUẨN BỊ GV - HS
GV : giáo án, SGK
HS : làm các bài tập đã dặn , thuộc các quy tắc nhận , chia phân số
PHƯƠNG PHÁP :đặt vấn đề , gợi mở , giải quyết vấn đề , thuyết trình .
III) TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
1.Ổn định (1’)
2. Kiểm tra bài cũ :(6’ )
HS: làm bài 86 SGK/ 43

3. Bài mới :

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

Hoạt động 1: (25’ )
-G: gọi 3 HS lên bảng làm bài 89 SGK/43?
GV lưu ý HS dấu “-“-G: nhận xét.
G: nêu cho Hs làm bài 93 SGK/44 ?