dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Tính theo công thức hóa học mien phi,tai lieu Tính theo công thức hóa học mien phi,bai giang Tính theo công thức hóa học mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/2/2015 8:12:03 PM
Filesize: 0.05 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tiết 30 Tính theo công thức hoá học
Ngày giảng: 20/12/2007

A/ Mục tiêu:
1. HS được ôn tập về CTHH của đơn chất và hợp chất
2. HS được củng cố về cách lập CTHH, cách tính phân tử khối của chất
3. Củng cố bài tập xác định hoá trị của một nguyên tố
4. Rèn luyện khả năng làm bàI tập xác định nguyên tố hoá học.
B/ Chuẩn bị:
- Bảng nhóm; bút dạ
C/ Phương pháp: Suy luận, nghiên cứu, hđ nhóm
D/ Tiến trình tổ chức giờ học:
I. ổn định lớp:
II. Kiểm tra :
1) Viết công thức tính tỷ khối của khí A so với khí B và công thức tính tỉ khối của khí A so với kk?
áp dụng: Tính tỉ khối của khí CH4 ; của N2 so với hiđrô
( dA/B=MA : MB ; dA/KK = MA:29
áp dụng: dCH4/H2 = 16: 2 =8
( dN2/H2 = 28:2=14
2) Tính khối lượng mol của khí A và khí B; Biết tỉ khối của khí A và B so với hiđro lần lượt là 13 và 15
MA = dA/H2 . MH2
=13.2
=26 gam
MB = dB/H2 . MH2
=15.2
= 30 gam )
III. Các hoạt động học tập
Hoạt động của GV và HS
Nội dung

GV: Hướng dẫn các bước làm bài:
Tính khối lượng mol của hợp chất
Xác định số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong hợp chất
Từ số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố, xác định thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi nguyên tố
GV gọi từng HS làm bài:GV gọi 1 HS lên chữa đồng thời chấm vở của một số HSGV cho HS thảo luận nhóm theo các nội dung:
Giả sử công thức hoá học của hợp chất là CuxSyOz
Muốn xác định được công thứchoá học của hợp chất, ta phải xác định được x, y, z
( Vây xác định x,y,z bằng cách nào?
( Em hãy nêu các bước làm
HS: Các bước giải
Tìm khối lượng của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất
Tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong một mol hợp chất
Suy ra chỉ số x,y,z
GV gọi lần lượt từng HS lên làm từng bước


GV gọi HS làm lần lượt từng phần

HS:
Giả sử công thức hoá học của hợp chất A là: MgxCyOz ( x, y, z nguyên dương)
Khối lượng của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất là:
MMg = (28,57.84):100 = 24 gam
MC = (14,29.84):100 = 12 gam
%O = 100%-(28,57%+14,19%)=57,14%
mO= (57,14.84):100 = 48 gam

- Số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong một mol hợp chất A là:
x = 24:24 =1 mol
y = 12:12 = 1 mol
z = 48:16 =3 mol
Vậy công thức hoá học của hợp chất A là: MgCO3.

I/ Xác định thành phần phần trăm nguyên tố trong hợp chất

Ví dụ 1: Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố có trong hợp chất KNO3
+ MKNO3 = 39_+ 14+16.3=101 gam
+ Trong 1 mol KNO3 có:
1 mol nguyên tử K
1 mol nguyên tử N
3 mol nguyên tử O
+ %K= (39.100