dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an TKBS Áp dụng từ ngày 06 tháng 4 năm 2015 mien phi,tai lieu TKBS Áp dụng từ ngày 06 tháng 4 năm 2015 mien phi,bai giang TKBS Áp dụng từ ngày 06 tháng 4 năm 2015 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/5/2015 10:43:05 PM
Filesize: 0.22 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
THỨ
TIẾT
A.Anh
A.Hạnh
A.Minh
A.Thảo
A.Thủy
A.Vân
CD.Lan
CD.Nga
CD.Thủy
CN.Dũng

2
1
2
11A3 - NNgữ
12A2 - NNgữ
12A8 - NNgữ

12A7 - NNgữ
11A2 - NNgữ11A8 - CN


3


12A8 - NNgữ

12A7 - NNgữ4
10A6 - NNgữ


10A8 - NNgữ

12A7 - CN


5
10A1 - NNgữ
10A7 - NNgữ


12A6 - NNgữ
10A4 - NNgữ12A5 - CN

3
1
11A1 - NNgữ

11A5 - NNgữ
11A7 - NNgữ


10A1 - GDCD


12A4 - CN


2
10A6 - NNgữ
12A2 - NNgữ


12A7 - NNgữ

10A8 - GDCD


11A6 - CN


3
10A2 - NNgữ
12A5 - NNgữ
12A8 - NNgữ
10A8 - NNgữ
12A6 - NNgữ
10A4 - NNgữ11A7 - CN


4
10A1 - NNgữ
12A1 - NNgữ
11A4 - NNgữ
10A5 - NNgữ
12A4 - NNgữ
11A2 - NNgữ
10A4 - GDCD


12A3 - CN


5
11A3 - NNgữ
10A7 - NNgữ
12A3 - NNgữ

11A8 - NNgữ
10A3 - NNgữ12A1 - CN

4
1
10A2 - NNgữ

11A5 - NNgữ
12A5 - GDCD
11A8 - GDCD
12A2 - CN


2
10A1 - NNgữ

11A4 - NNgữ

12A7 - NNgữ


12A2 - GDCD
11A3 - GDCD
11A6 - CN


3


12A8 - NNgữ
10A5 - NNgữ
12A7 - NNgữ
10A3 - NNgữ


11A5 - GDCD4


12A3 - NNgữ

11A8 - NNgữ
10A4 - NNgữ


11A2 - GDCD5
10A6 - NNgữ


10A8 - NNgữ
12A4 - NNgữ
11A2 - NNgữ

12A8 - GDCD
11A6 - GDCD


5
1


11A6 - NNgữ10A2 - GDCD

2

12A5 - NNgữ
11A4 - NNgữ10A5 - GDCD

3

12A2 - NNgữ


4

12A1 - NNgữ
11A5 - NNgữ

5

10A7 - NNgữ
12A8 - NNgữ
6
1
11A1 - NNgữ
12A1 - NNgữ
11A6 - NNgữ
11A7 - NNgữ
12A6 - NNgữ

10A7 - GDCD
12A7 - GDCD
11A4 - GDCD
Giao ban


2
10A2 - NNgữ
10A7 - NNgữ
12A3 - NNgữ
10A8 - NNgữ

11A2 - NNgữ

12A4 - GDCD

11A7 - CN


3


10A3 - GDCD

11A1 - GDCD
12A6 - CN


412A3 - GDCD

11A8 - CN


512A1 - GDCD

12A8 - CN

7
1

12A5 - NNgữ
10A6 - GDCD

11A7 - GDCD2
11A1 - NNgữ
10A7 - NNgữ
11A4 - NNgữ
10A8 - NNgữ
11A8 - NNgữ


12A6 - GDCD
3
11A3 - NNgữ

12A8 - NNgữ
10A5 - NNgữ
11A8 - NNgữ
10A4 - NNgữ


4


11A6 - NNgữ
11A7 - NNgữ
12A4 - NNgữ
10A3 - NNgữ
10A4 - GDCD
12A1 - GDCD
11A4 - GDCD5
THỨ
TIẾT
CN.Nga
CN.Thủy
CNPhượng
Đ.Nhung
Đ.Thúy
Đ.Tuấn
H.Nhung
H.Oanh
H.Thắm
H.Thịnh

2
1
2
10A1 - CN


12A3 - Địa

10A7 - Địa

11A7 - Hoá

12A5 - Hoá


3


10A7 - CN
12A5 - Địa
11A6 - Địa
12A1 - Địa
12A6 - Hoá

11A2 - Hoá4
10A2 - CN


12A8 - Địa
11A7 - Địa

12A4 - Hoá

5