dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Tờ trình đề nghị chuẩn y các chức danh sau đại hội chi bộ mien phi,tai lieu Tờ trình đề nghị chuẩn y các chức danh sau đại hội chi bộ mien phi,bai giang Tờ trình đề nghị chuẩn y các chức danh sau đại hội chi bộ mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/2/2015 10:37:58 PM
Filesize: 0.03 M
Download count: 8
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ THANH HÓA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
Số 01 – TTr/CB

TỜ TRÌNH
V/v Đề nghị Chuẩn y công nhận chức danh Bí thư, Phó bí thư Chi bộ

Kính gửi: Ban thường vụ Thành ủy Thành phố Thanh Hóa
Thực hiện Chỉ thị 36 – CT/TW của Bộ chính trị, Kế hoạch số 90 – KH/TU ngày 08/10/2014 c ủa Ban th ường v ụ Tỉnh ủy, Hướng dẫn số 10 – HD/BTCTU ngày 14/10/2014 c ủa Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Kế hoạch số 82 – KH/TU ng ày 21/10/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy, Chi bộ trường THPT Nguyễn Huệ đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kì 2015 – 2020. Tại Đại hội Chi bộ đã trực tiếp bầu Bí thư, Phó bí thư khóa II, nhiệm kì 2015 -2020, kết quả cụ thể như sau:
Đ/c Lê Văn Thành trúng cử Bí thư chi bộ với 7/7 phiếu
Đ/c Nguyễn Hữu Dũng trúng cử Phó bí thư chi bộ với 7/7 phiếu.
Vì vậy Chi bộ trình Ban thường vụ Thành ủy xem xét ra Quyết định chuẩn y, công nhận chức danh Bí thư Chi bộ trường THPT Nguyễn Huệ khóa II, nhiệm kì 2015 – 2020. Kèm theo tờ trình gồm có:
Biên bản bầu Bí thư chi bộ khóa II, nhiệm kì 2015 – 2020
Biên bản bầu Phó bí thư chi bộ khóa II, nhiệm kì 2015 – 2020
Danh sách trích ngang các đồng chí trúng cử Bí thư, Phó bí thư chi bộ khóa II, nhiệm kì 2015 - 2020
TP. Thanh Hóa, ngày 30 tháng 3 năm 2015
T/M CHI BỘ
BÍ THƯLê Văn Thành