dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an TOÁN 8 -TUẦN 31 mien phi,tai lieu TOÁN 8 -TUẦN 31 mien phi,bai giang TOÁN 8 -TUẦN 31 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/29/2015 11:44:09 PM
Filesize: 0.10 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết thế nào là phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.
2. Kĩ năng:
- Biết giải một số phương trình dạng và dạng đơn giản.
3. Thái độ:
- Rèn tính cẩn thận, chính xác trong biến đổi phương trình
II. Chuẩn bị:
- GV: SGK, thước thẳng
- HS: SGK, thước, xem trước bài học.
III. Phương pháp: đặt và giải quyết vấn đề.
IV. Tiến trình:
1. Ổn định lớp: (1’) 8A6: ……………………………………
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
Em hãy nhắc lại định nghĩa về giá trị tuyệt đối của một số. Cho ví dụ.
3. Nội dung bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
GHI BẢNG

Hoạt động 1: (15’)
GV nhắc lại định nghĩa giá trị tuyệt đối của một số.GV cùng HS làm VD1.
So sánh x – 3 với 0?
Vì sao?
Khi bỏ dấu giá trị tuyệt đối ta được biểu thức nào?


GV hướng dẫn tương tự cho câu b.
GV cho HS thảo luận bài tập VD 2.GV nhận xét, cho điểm.

HS chú ý theo dõi.
HS thực hiện cùng GV
x – 3 0
vì 
HS làm tương tự câu a.

HS thảo luận.
HS chú ý theo dõi.
1. Nhắc lại về giá trị tuyệt đối:VD 1: Bỏ dấu giá trị tuyệt đối và rút gọn:
a) 
 (vì )
b) 
 (vì x > 0)VD 2: Rút gọn biểu thức
a) 
 (vì )


b) 
 (vì x < 6)
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
GHI BẢNG

Hoạt động 2: (15’)
GV giới thiệu VD 3.
Ở đây bài toán không có điều kiện của x nên ta cần chia bài toán ra hai trường hợp là và .
Với mỗi trường hợp thì phương trình (1) được viết lại như thế nào?
Để giải phương trình (1) ta cần giải hai pt sau:


GV yêu cầu HS giải hai pt vừa tìm được với điều kiện tương ứng của chúng.
Lưu ý ĐK của mỗi pt

GV hướng dẫn HS làm VD 4 tương tự như VD 3 nhưng cần lưu ý nghiệm ở pt thứ hai không thoả mãn điều kiện bài toán nên bị loại.

HS chú ý theo dõi.
HS trả lời.


HS chú ý theo dõi.HS giải hai pt vừa tìm.
HS làm theo sự hướng dẫn của GV.
2. Giải một số phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối:
VD 3: Giải phương trình (1)
Giải:
Ta có: 


Để giải phương trình (1) ta giải hai pt sau:

1) 3x = x + 4 với 
3x = x + 4 3x – x = 4
2x = 4 x = 2 (thoả)

2) – 3x = x + 4 với x < 0
– 3x = x + 4 – 3x – x = 4
– 4x = 4 x = –1 (thoả)
Tập nghiệm của ph.trình (1): 

VD 4: Giải phương trình (2)
Giải:
Ta có: 

Để giải phương trình (2) ta giải hai pt sau:
1) x – 3 = 9 – 2x với 
x – 3 = 9 – 2x x +2x = 9 + 3
3x = 12 x = 4 (thoả)

2) 3 – x = 9 – 2x với x < 3
3 – x = 9 – 2x 2x – x = 9 – 3
x = 6 (không thoả)
Tập nghiệm của ph.trình (2): 4. Củng Cố: (7’)
- GV cho HS làm bài tập ?2a.