dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an TOÁN 9- TUẦN 31 mien phi,tai lieu TOÁN 9- TUẦN 31 mien phi,bai giang TOÁN 9- TUẦN 31 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/29/2015 11:44:48 PM
Filesize: 0.12 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
DownloadLUYỆN TẬP §1
I. Mục Tiêu:
1. Kiến thức:
- HS được củng cố các khái niệm về hình trụ.
2. Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích hình trụ.
3. Thái độ:
- HS có kĩ năng suy luận thông qua các bài toán thực tế.
II. Chuẩn Bị:
- GV: Thước thẳng, cốc nước hình trụ và cục đá.
- HS: Chuẩn bị các bài tập về nhà.
III. Phương pháp: Đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận.
IV. Tiến Trình:
1. Ổn định lớp: (1’) 9A1:……/………............................;9a2..............................................................

2. Kiểm tra bài cũ:
Xen vào lúc giải bài tập.
3. Nội dung bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
GHI BẢNG

Hoạt động 1: (8’)
GV yêu cầu hai HS cho biết công thức tính diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ. Sau đó, hai HS lên bảng làm bài tập 10.Hoạt động 2: (15’)
Khi ta bỏ tượng đá vào trong nước thì nước dâng lên 8,5 mm. Như vậy, thể tích nước chính là phần nào?

Phần thể tích nước này có dạng hình gì?

Hình trụ này có diện tích đáy là bao nhiêu? Chiều cao của nó là bao nhiêu?

Hãy tính thể tích trên.

GV yêu cầu HS tính nhanh. Nhóm nào tính nhanh nhất thì được thưởng.HS nhắc lại công thức mà GV yêu cầu. Sau đó lên bảng làm bài 10.


Thể tích nước chính là phần nước dâng lên.Có dạng hình trụ


Diện tích đáy của hình trụ là 12,8 cm2 và chiều cao là 8,5 cm = 0,85 mm.

HS tính diện tích trên theo nhóm nhỏ.
Bài 10:
a)  cm2b)  mm2Bài 11:
Thể tích của tượng đá chính là thể tích của phần nước dâng lên. Nó có dạng hình trụ với diện tích đáy là 12,8 cm2 và chiều cao là 8,5 mm = 0,85 cm.
Vậy, thể tích của tượng đá là:
V = S.h = 12,8.0,85 = 10,88 cm3
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
GHI BẢNG

Hoạt động 3: (15’)
Thể tích phần kim loại còn lại được tính như thế nào?
GV yêu cầu HS tính thể tích của tấm kim loại có dạng hình hộp chữ nhật và thể tích của 4 mũi khoan có dạng hình trụ.

Thể tích của phần kim loại còn lại chính là thể tích của tấm kim loại trừ đi thể tích của 4 mũi khoan bằng nhau có dạng hình trụ.
HS xác định kích thước của các hình rồi tính theo nhóm và báo kết quả tính đuwọc cho GV.


Bài 13:
Ta có: 8 mm = 0,8 cm
Thể tích của tấm kim loại là:
V1 = 2.5.5 = 50 cm3
Thể tích của 4 mũi khoan là:
V2 = 4..R2.h
V2 = 4.3,14.(0,4)2.2
V2 = 4,0192 cm3
Thể tích còn lại của tấm kim loại là:
V = V1 – V2
V = 50 – 4,0192
V = 45,9808 cm34. Củng Cố: (2’)
- GV cho HS nhắc lại các công thức tính:
+ Diện tích xung quanh của hình trụ
+ Diện tích toàn phần của hình trụ
+ Thể tích của hình trụ
5. Dặn Dò: (4’)
- Về nhà xem lại các bài tập đã giải.
- GV hướng dẫn HS làm bài tập 7, 14.
6. Rút kinh nghiệm tiết dạy:

.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................