dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an tuần 30 mien phi,tai lieu tuần 30 mien phi,bai giang tuần 30 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/24/2015 2:16:51 PM
Filesize: 0.12 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần : 30 Ngày soạn :21-03-2015
Tiết : 29 Ngày dạy :24-03-2015
I. Mục tiêu :
1. Kiến thức :
- Nêu được giữa hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế.
- Nêu được đơn vị đo hiệu điện thế.
- Nêu được: khi mạch hở, hiệu điện thế giữa hai cực của pin hay acquy (còn mới) có giá trị bằng số vôn kế ghi trên vỏ mỗi nguồn điện này.
2. Kĩ năng : - Sử dụng được vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai cực của pin hay ắc quy trong một mạch điện hở.
3. Thái độ : - Nghiêm túc trong học tập.
II. Chuẩn bị :
1. GV.: - Pin, 1 vôn kế, 1bóng đèn , 1 công tắc, 12đoạn dây nối
2. HS.: Chuẩn bị trước bài ở nhà.
III. Tổ chức các hoạt động dạy và học :
1. Ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số và vệ sinh lớp.
7A1………………………

7A2………………………
7A3………………………

7A4………………………

7A5………………………
7A6………………………


2. Kiểm tra bài cũ : - Nêu mối quan hệ giữa dòng điện và cường độ dòng điện?
- Đơn vị đo cường độ dòng điện là gì?kí hiệu?
- Đổi đơn vị: 1080mA =………A ; 360mA = ………A
0,12A =……....mA ; 0,105A = ………mA
3. Tiến trình:

GV tổ chức các hoạt động
Hoạt động của học sinh
Kiến thức cần đạt

Hoạt động 1 : Giới thiệu bi mới :

- Đưa ra trước lớp 1 cục pin -> giới thiệu cho HS pin là 1 nguồn điện, quan sát pin ta thấy nhiều pin có hình dáng khác nhau xong đều có ghi số ví dụ 1,5V. Kí hiệu V ở đây là vôn, vậy vôn là gì ?
- HS suy đoán và phát biểu suy nghĩ của mình


Hoạt động 2 : Tìm hiểu về hiệu điện thế :

- Cho HS làm việc cá nhân về hiệu điện thế và đơn vị đo hiệu điện thế sau đó hoàn thành câu C1 ?
- Thông báo cho HS biết hiệu điện thế giữa hai lỗ của ổ lấy điiện trong gia đình là 220V
- Làm việc cá nhân nghiên cứu tài liêu SGK và trả lời câu hoỉ
C1: + Pin tròn 1,5V
+Ac quy của xe máy 6 hoặc 12V
+Giữa hai lỗ ổ lấy điện trong gia đình 220V
I. Hiệu điện thế :-Nguồn điện tạo ra giữa hai cực cuả nó một hiệu điện thế
- Hiệu điện thế kí hiệu bằng chữ U
- Đơn vị hiệu điện thế là vôn kí hiệu là V ;
milivôn kí hiệu mV.
1mV= 0,001 V ;
1kV =1000V

Hoạt động 3 : Tìm hiểu vôn kế :

- Cho HS đọc SGK và trả lời
vôn kế là gì ?
- Cho HS đọc SGK trả lời C2
gồm mục 1,2,3,4 ?
+ Ở mục 3 và 4 cho HS dùng
vôn kế thật
+ Ở mục 5 cho HS làm việc theo nhóm
- Vôn kế là dụng cụ để đo hiệu điện thế
C2:- Vôn kế hình 25.2a ,25.2b dùng kim
- Vôn kế hình 25.2c hiện số
Vôn kế
GHĐ
ĐCNN

Hình 25.2a
300V
25V

Hình 25.2b
20V
2,5V

-Một chốt của vôn kế có ghi dấu (+) -> cực dương ; một chốt của vôn kế có ghi dấu (-) -> cực âm
II. Vôn kế :
- Vôn kế là dụng cụ dùng để đo hiệu điện thế


Hoạt động 4 : Đo hiêu điện thế giữa 2 cực của nguồn điện khi mạch hở :

- Cho các nhóm trưởng nhận dụng cụ thí nghiệm và nghiên cứu hình 25.3 SGK ?
- Nghiên cứu SGK , làm việc theo nhóm , tiến hành làm thí nghiệm , thảo luận trả lời C3
C3 : số chỉ của vôn kế bằng số ghi trên vỏ của nguồn điện
III. Đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi mạch hở
*. Sơ đồ mạch điện có vôn kế
C3 : số chỉ của vôn kế bằng số ghi trên vỏ của nguồn điện.

Hoạt động 5 : Vận dụng:

- Cho HS làm việc cá nhân trả lời C4,C5,C6 ?

C4: a . 2,5V=2500mV ; b .6kV=6000V
c . 110V=0,110kV ;
d . 1200mV=1,200V
C5: a. Dụng cụ này được gọi là vôn kế, kí hiệu là V trên dụng cụ cho biết điều đó
b.Dụng cụ này có