dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an tuần 30 mien phi,tai lieu tuần 30 mien phi,bai giang tuần 30 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/28/2015 12:05:06 AM
Filesize: 0.04 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần : 30 Ngày soạn : 18/03/2015
Tiết : 29 Ngày dạy :21/03/2015I.Mục tiêu:
1.Kiến thức: - Vẽ được sơ đồ nguyên lí, sơ đồ lắp đặt và lắp đặt được mạch điện một công tắc 3 cực điều khiển hai đèn.
2 . Kĩ năng: - Lắp được mạch điện một công tắc 3 cực điều khiển hai đèn.
- Phát hiện và xử lí lỗi kĩ thuật khi lắp đặt.

3.Thái độ: - Làm việc hợp tác trong nhóm,đảm bảo an toàn.
II.Chuẩn bị:
1.GV: - Bộ dụng cụ dùng lắp mạch điện bảng điện, công tắc ba cực,bóng đèn.
2.HS: - Dây điện.
III.Tổ chức hoạt động dạy và học:
Ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp.
9A1…………………….. 9A2……………………… 9A3………………………
9A4……………………… 9A5…………………………
2. Kiểm tra bài cũ: - Y/c HS vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp dặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai bóng đèn ?
3. Đặt vấn đề: Tiết trước ta đã tìm hiểu xong lí thuyết vẽ được sơ đồ lắp ráp.Tiết này dựa trên sơ đồ lắp ráp đó ta đi thực hành nối mạch điện.
4. Tiến trình:
Hoạt động của HS
Trợ giúp của GV

Hoạt động 1: Tiến hành lắp mạch điện:

- Nêu qui trình thực hành.

- Tiến hành ghi vở nội dung từng bước thực hành
1.Vạch dấu
-Vạch dấu vị trí các thiết bị điện
-Vạch dấu đường đi của dây dẫn và vị trí đèn.
2.Khoan lỗ
-Lỗ bắt vít (2)
-Lỗi luồng dây (5).
3.Lắp thiết bị vào bảng điện
-Xác định vị trí của thiết bị
-Nối dây cho thiết bị điện
-Cố định các thiết bị lên bảng điện.
4.Đi dây cho đèn
-Lắp dây từ bảng điện vào đèn
-Nối dây cho đuôi đèn.
5.Kiểm tra
-Lắp các thiết bị điện, dây dẫn theo sơ đồ
-Nối nguồn
-Vận hành thử
- Lắp ráp mạch điện .
HS chia nhóm và nhân dụng cụ.
- Tiến hành thực hành lắp mạch điện

- Y/c HS nêu qui trình lắp mạch điện .GV chốt lại.

- Chia nhóm phân chia dụng cụ thiết bị.
- Theo dõi từng nhóm hướng dẫn sửa sai kịp thời.
-Theo dõi thái độ làm việc của các nhóm và cá nhân để nhận xét.

Hoạt động 2: Củng cố- Hướng dẫn về nhà

- Thu dọn dụng cụ
- Chuẩn bị cho tiết sau
- Nhận xét thái độ làm việc của HS
- Thu dọn dụng cụ.
*Hướng dẫn về nhà:
-Xem lại và chuẩn bị nội dung để báo cáo.
- Chuẩn bị cho phần kiểm tra vận hành.

5. GHI BẢNG:
1.Qui trình thực hành:


2. Thực hành :
IV. Rút kinh nghiệm :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………