dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an tuần 31 mien phi,tai lieu tuần 31 mien phi,bai giang tuần 31 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/28/2015 12:09:09 AM
Filesize: 0.04 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần :31 Ngày soạn : 24/03/2015
Tiết : 30 Ngày dạy : 28/03/2015


I.Mục tiêu:
1.Kiến thức: - Vẽ được sơ đồ nguyên lí, sơ đồ lắp đặt và lắp đặt được mạch điện một công tắc 3 cực điều khiển hai đèn.
2 . Kĩ năng: - Lắp được mạch điện một công tắc 3 cực điều khiển hai đèn.
- Phát hiện và xử lí lỗi kĩ thuật khi lắp đặt.
3.Thái độ: - Làm việc hợp tác trong nhóm,đảm bảo an toàn.
II.Chuẩn bị:
1.GV: - Chuẩn bị mạch điện hoàn chỉnh.
2.HS: - Nội dung báo cáo.
III.Tổ chức hoạt động dạy và học :
Ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp.
9A1……………………….. 9A2……………………. 9A3…………………
9A4……………………….. 9A5…………………………
2. Kiểm tra bài cũ : Lòng ghép vào nhận xét bài.
3. Đặt vấn đề : Tiết trước ta đã lắp được mạch điện.Vậy dựa trên sơ đồ ta đã lắp đó ta hãy đi nhận xét về các sơ đồ các lỗi mắc phải khi lắp.
4. Tiến trình :
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
TRỢ GIÚP CỦA GV

Hoạt động 1: Tiến hành thực hành:

- Theo dõi

- Đánh giá nhận xét bài thực hành của nhóm
- Vận hành thử và sửa chữa những sự cố nếu xảy ra.

- Hướng dẫn HS tìm hiểu một số sự cố thường gặp khi vận hành mạch.
-Hướng dẫn HS tự nhận xét, đánh giá sản phẩm của nhóm.Sửa sai nếu mạch lắp không đúng.
-Hướng dẫn HS ghi báo cáo và trình bày.

Hoạt động 2: Củng cố- Hướng dẫn về nhà


- Nhận xét thái độ của HS trong quá trình thực hành.
- Nhận xét bài báo cáo.
*Hướng dẫn về nhà:
Xem lại cách lắp mạch điện và cách vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp ráp của mạch.

5. Ghi Bảng:
Báo cáo thực hành.
IV. Rút kinh nghiệm :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………