dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an tuần 31 mien phi,tai lieu tuần 31 mien phi,bai giang tuần 31 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/6/2015 10:28:05 PM
Filesize: 0.05 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần : 31 Ngày soạn : 29-03-2015
Tiết : 30 Ngày dạy : 31-03-2015


I. Mục tiêu:
1. Kiến thức
- Nêu được khi có hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn thì có dòng điện chạy qua bóng đèn.
- Nêu được rằng một dụng cụ điện sẽ hoạt động bình thường khi sử dụng nó đúng với hiệu điện thế định mức được ghi trên dụng cụ đó.
2. Kĩ năng: : - Sử dụng được ampe kế để đo cường độ dòng điện và vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn trong mạch điện kín.
3. Thái độ: - Vận dụng các kiến thức vào thực tế , học tích cực.
II. Chuẩn bị:
1. GV: - 2 pin (1,5 V) , 1vôn kế ,1ampe kế , 1 bóng đèn pin ,1 công tắc
2. HS: Chuẩn bị trước bài ở nhà.
III. Tổ chức hoạt động dạy và học:
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số và vệ sinh lớp .
7A1………………………….

7A2……………………….
7A3………………………

7A4………………………….

7A5………………………..
7A6…………………………..


2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra 15 phút.
- Câu1:(5đ)
Hiệu điện thế được tạo ra bằng dụng cụ nào ? đơn vị đo hiệu điện thế là gì ? người ta dùng dụng cụ nào để đo hiệu điện thế?
- Câu 2: Đổi đơn vị (5 đ). Mỗi ý đúng 1đ.
3,5V = …………………..mV. 6KV = ……………………. V
108V = ………………… KV 1440mV = ………………..V
2,3A = ………………….mA
ĐÁP ÁN
Câu 1: HĐT được tạo ra giữa hai cực của nguồn điện.(2đ)
-Đơn vị đo HĐT là Vôn.Kí hiệu V. (1.5đ)
-Người ta dùng vôn kế để đo HĐT.(1.5đ)
Câu 2: 3,5V = 3500 mV 6KV = 6000V
108V = 0,108 KV 1440 mV = 1,44 V
2,3 A = 2300 mA

3. Tiến trình:

GV tổ chức các hoạt động
Hoạt động của học sinh
GV tổ chức các hoạt động

Hoạt động 1 : Giới thiệu bi mới :

- Cho HS quan sát bóng đèn 220V , gọi 1 HS đọc số ghi trên bóng đèn . Hỏi các em có biết ý nghĩa của con số này là như thế nào không ? = > ta sẽ tìm câu trả lời trong bài học hôm nay.
- HS suy đoán và phát biểu suy nghĩ của mình


Hoạt động 2 : Làm thí nghiệm 1 đo hiệu điện thế giữa 2 đầu của bóng đèn :

- Cho HS quan sát hình 26.1 ,nhận dụng cụ và tiến hành thí nghiệm , thảo luận nhóm trả lời C1 ?
- Quan sát hình , tiến hành thí nghiệm thảo luận trả lời câu hỏi


C1: Giữa hai đầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch điện có hiệu điện thế bằng 0.
I.Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn :
1. Bóng đèn chưa được mắc vào bóng mạch điện :
- C1: Giữa hai đầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch điện có hiệu điện thế bằng 0

Hoạt động 3 : Đo hiệu điện thế giữa hai đầu của bóng đèn khi mắc vào mạch điện :

- Từ kết quả thí nghiệm 1 thông báo cho HS bóng đèn cũng như các thiết bị điện khác không tự nó tạo ra hiệu điện thế giữa hai đầu của nó.
- Hỏi để bóng đèn sáng ta phải làm gì ?
-Cho thảo luận nhóm làm C2.
- Cho các nhóm nghiên cứu sơ đồ và tiến hành thí nghiệm 2 ?
- Từ kết quả thí nghiệm y/c hs trả lời C2 ?

- Mắc vào hai đầu bóng đèn 1 nguồn điện
- Tiến hành thí nghiệm 2 theo hướng dẫn của GV
C2: - Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng không thì không có dòng điện.
-Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn / nhỏ thì cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn càng lớn /nhỏ
2. Bóng đèn được mắc vào mạch điện :
C2: Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng không thì không có dòng điện .
-Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn / nhỏ thì cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn càng lớn /nhỏ .


Hoạt động 4 : Tìm hiểu ý nghĩa của hiệu điện thế định mức :

- Cho HS đọc thông báo mục sau C3 ?
- Cho HS làm việc cá nhân trả lời C4 ?
- Đọc thông tin SGK , làm việc cá nhân trả lời C4
C4: Có thể mắc bóng đèn này ở hiệu điện thế 2,5 V