dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an tuần 31 lớp 3 năm 2014-2015 mien phi,tai lieu tuần 31 lớp 3 năm 2014-2015 mien phi,bai giang tuần 31 lớp 3 năm 2014-2015 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/1/2015 9:41:06 AM
Filesize: 0.07 M
Download count: 5
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download


Thứ/
Ngày
Tiết
Môn
PPCT
Tên bài
Ghi chú

HAI
(06/4)
1
SHĐT
31
Sinh hoạt dưới cờ2
Toán
151
Nhân số có 5 chữ số với có 1 chữ số3
Đạo đức
31
Chuyên4
Thể dục
61
Chuyên5
Thủ công
31
Chuyên


BA
(07/4)

1
Tập đọc
61
Bác sĩ Y- éc-Xanh2
Kể chuyện
31
Bác sĩ Y- éc-Xanh3
Âm nhạc
31
Chuyên4
Toán
152
Luyện Tập1
LT TV
93
Ôn tập2
GDNG
31
Yu quý mẹ v cơ gio3
Tiếng anh
93
Chuyên


TƯ
(08/4)

1
Mĩ thuật
31
Chuyên2
Tập đọc
62
Bài Hát trồng cây3
Toán
153
Chia số có 5 chữ số với có 1 chữ số4
Tiếng anh
94
Chuyên5
TNXH
61
ChuyênNĂM (09/4)
1
LT & Câu
31
Từ ngữ về các nước, dấu phẩy.2
CT
61
Nghe - viết: Bác sĩ Y- éc-Xanh3
Toán
154
Chia số có 5 chữ số với có 1 chữ số (tt)4
Tviết
31
Ôn tập chữ V1
LTTV
94
Luyện tập2
Tiếng anh
95
Chuyên3
TNXH
31
Chuyên


SÁU
(10/4)
1
CT
62
Nhớ- Viết: Bài hát trồng cây2
Toán
155
Luyện Tập3
Thể dục
62
Chuyên4
TLV
31
Thảo lê về bảo vệ môi trường
KNS


1
LT TV
95
Ôn tập2
LT Toán
31
Ôn tập3
GDNG
31
Hội vui học tập4
SHTT
31
SHL


Thứ hai
Toán
Bài: NHÂN SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ .
I. MỤC TIÊU
- Biết cách nhân số có 5 chữ số với số có một chữ số .( có nhớ không quá 2 lần nhớ không liên tiếp ).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Nội dung bài tập 3 ghi sẵn vào bảng phụ .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh

1.Bài cũ :
-Gọi hai em lên bảng sửa bài tập về nhà
-Nhận xét đánh giá phần kiểm tra .
2.Bài mới:
a) Giới thiệu bài:
1. Hướng dẫn phép nhân .
- Giáo viên ghi lên bảng phép nhân :
14273 x 3 = ?
-Gọi học sinh đứng tại chỗ thực hiện phép nhân và giáo viên ghi bảng như sách giáo khoa.
-Ghi bảng phép tính và gợi ý để học sinh nêu cách tính như sách giáo khoa .
-Lưu ý học sinh nhân rồi mới cộng phần nhớ
b) Luyện tập:
-Bài 1: - Gọi học sinh nêu bài tập trong sách giáo khoa .
-Ghi bảng lần lượt từng phép tính
-Yêu cầu nêu lại cách tính nhân .
-Yêu cầu học sinh thực hiện vào vở
-Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo vở và chữa bài
-Gọi em khác nhận xét bài bạn
-Giáo viên nhận xét đánh giá

Bài 2 - Gọi học sinh nêu bài tập trong sách .
-Kẻ lên bảng các phép tính
-Yêu cầu lớp tính vào vở .
-Mời một em lên bảng giải bài
-Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo vở và chữa bài .
-Gọi em khác nhận xét bài bạn
-Giáo viên nhận xét đánh giá
Bài - Gọi đọc bài trong sách giáo khoa
-Yêu cầu học sinh nêu yêu cầu đề bài .
-Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở
-Mời một học sinh lên bảng giải .
-Gọi em khác nhận xét bài bạn
-Giáo viên nhận xét đánh giád) Củng cố - Dặn dò:
*Nhận xét đánh giá tiết học
–Dặn về nhà học và làm bài tập .

-Hai học sinh lên