dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an TUẦN 31/SINH 09/TIẾT 60 mien phi,tai lieu TUẦN 31/SINH 09/TIẾT 60 mien phi,bai giang TUẦN 31/SINH 09/TIẾT 60 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/2/2015 8:12:52 AM
Filesize: 0.06 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần 31 Ngày soạn: 27/03/2015
Tiết 60 Ngày dạy: 31/03/2015

BÀI 56 - 57 : THỰC HÀNH - TÌM HIỂU TÌNH HÌNH
MÔI TRƯỜNG Ở ĐỊA PHƯƠNG

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1. Kiến thức:
- Học sinh chỉ ra các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường ở địa phương và từ đó đề xuất được các biện pháp khắc phục.
- Nâng cao nhận thức của HS đối với công tác chống ô nhiễm môi trường.
2. Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng phân tích tổng hợp.
- Rèn kĩ năng làm việc nhóm.
3. Học sinh: Có ý thức bảo vệ môi trường xung quanh mình.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC.
1. Giáo viên:
- Giấy bút.
- Kẻ sẵn từ ở nhà các bảng theo mẫu trong bài vào giấy khổ to.
2. Học sinh.
- Sưu tầm tư liệu về ô nhiễm môi trường.
- Chuẩn bị các nội dung GV đã giao ở bài trước.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP.
1. Ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số:
9A1: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
9A2: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra sự chuẩn bị các dụng cụ thực hành.
3. Hoạt động dạy - học:
Mở bài: Ô nhiễm môi trường hiện là vấn đề rất nghiêm trọng. Vậy chúng ta làm thế nào để bảo vệ môi trường => Vào bài.
Hoạt động 1: Hướng dẫn điều tra tình hình ô nhiễm môi trường.
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

- Chọn môi trường để điều tra.
+ GV lưu ý: Tuỳ từng địa phương mà đề xuất địa điểm điều tra:
VD: địa bàn Đạ Tông có thể chọn: Con suối, bãi rác, chuồng lợn,..
- GV hướng dẫn nội dung bảng 56.1
- Yêu cầu HS:
+ Tìm hiểu nhân tố vô sinh, hữu sinh .
+ Con người có những hoạt động nào gây ô nhiễm môi trường.
+ Điền VD minh hoạ.
- GV hướng dẫn nội dung bảng 56.2
+ Tác nhân gây ô nhiễm: rác, phân động vật, ...
+ Mức độ: thải nhiều hay ít.
+ Nguyên nhân: rác chưa xử lí, phân động vật còn chưa ủ thải trực tiếp ra môi trường...
+ Biện pháp khắc phục: làm gì để ngăn chặn các tác nhân.
- HS nghe GV hướng dẫn, ghi nhớ để tiến hành điều tra.
- HS phân chia nhóm.


- Quan sát nội dung các bảng 56.1

- HS chú ý lắng nghe và ghi chép lại.
Hoạt động 2: Hướng dẫn điều tra tác động của con người tới môi trường.
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

- GV cho HS chọn môi trường mà con người đã tác động làm biến đổi.
- GV nêu cách điều tra: 4 bước như SGK.
- Nội dung bảng 56.3: Xác định các thành phần của hệ sinh thái đang có ( xu hướng biến đổi các thành phần trong tương lai có thể theo hướng tốt hay xấu ( Hoạt động của con người gồm biến đổi tốt hay xấu cho hệ sinh thái.
- HS có thể chọn khu vực điều tra: khu đất hoang được cải tạo thành khu sinh thái VAC, 1 đầm hồ bị san lấp để xây nhà...
- Nghiên cứu kĩ các bước tiến hành điều tra.
- Nắm được yêu cầu của bài thực hành.
- HIểu rõ nội dung bảng 56.3.


- HS điều tra theo nhóm vào ngày nghỉ, ghi lại kết quả.

IV. NHẬN XÉT – DẶN DÒ.
1. Củng cố:
- GV nhận xét, đánh giá kết quả các nhóm.
- Khen nhóm làm tốt, nhắc nhở nhóm còn thiếu sót.
2. Dặn dò:
- Yêu cầu các nhóm hoàn thành các bảng 56.1, 56.2, 56.3 theo mẫu SGK trang 172 tiết sau các nhóm sẽ trình bày.
* GV nhắc nhở HS đi đúng phần đường, không dàn hàng khi tham gia giao thông.
V. RÚT KINH NGHIỆM.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….