dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Tuần 32 GDCD 6 mien phi,tai lieu Tuần 32 GDCD 6 mien phi,bai giang Tuần 32 GDCD 6 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/5/2015 8:42:49 PM
Filesize: 0.03 M
Download count: 12
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần: 32 Ngày soạn: 03/ 04/ 2015.
Tiết : 31 Ngày dạy : 07/ 04/ 2015.


Bài 18: QUYỀN ĐƯỢC BẢO ĐẢM AN TOÀN VÀ BÍ MẬT THƯ TÍN, ĐIỆN THOẠI, ĐIỆN TÍN.I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1. Kiến thức:
Giúp học sinh hiểu và nắm vững những nội dung cơ bản của những nội dung cơ bản của quyền được bảo đảm an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín của công dân.
2. Kĩ năng:
- Biết được các hành vi thực hiện đúng và hành vi vi phạm về an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín của công dân.
- Biết đưa ra cách ứng xử trong các tình huống phù hợp với quy định của pháp luật về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín của công dân
- Biết bảo vệ quyền của mình,không xâm phạm an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín của người khác.
3. Thái độ:
- Tôn trọng quyền được bảo đảm an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín của người khác.
Tích hợp giáo dục học sinh thực hiện luật lệ an toàn giao thông.
Tích hợp giáo dục học sinh nhận thức về ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống
thiên tai và giữ gìn bảo vệ môi trường.
II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG CẦN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI:
- Kĩ năng tư duy phê phán.
- Kĩ năng tự nhận thức.
- Kĩ năng sáng tạo.
- Kĩ năng đặt mục tiêu.
III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC:
1. Ổn định tổ chức (2’)
Lớp 6A1………;Lớp 6A2…………;Lớp 6A3…………;Lớp 6A4……… ;Lớp 6A5………...
2. Kiểm tra bài cũ. (5’)
1. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân là gì?. Nêu một vài hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm đến chỗ ở của công dân?.
2. Khi nào thì được khám chỗ ở của người khác?.
3. Bài mới : (38’)
Giới thiệu bài: (2’) Nếu nhặt được thư của bạn, em sẽ làm gì?. Gv cho Hs thảo luận sau đó dẫn dắt vào bài.

Hoạt động của GV và HS
Nội dung cần đạt

Hoạt động 1: Thảo luận, phân tích tình huống ở sgk. (10’)
Gv: Gọi Hs đọc tình huống ở sgk.
Hs: Thảo luận theo nội dung những câu hỏi sau:
1. Theo em Phượng có thể đọc thư mà không cần sự đồng ý của Hiền không?. Vì sao?. (HS yếu)
Phượng không được đọc thư của Hiền, vì đó không phải là thư của Phượng. Dù Hiền là bạn thân, nhưng nếu không được sự đồng ý của Hiền thì không được đọc.
2. Em có đồng ý với giải pháp của phượng là đọc thư rồi dán lại và đưa cho Hiền không?. (HS yếu)
Giải pháp này là không chấp nhận được. Bởi vì làm như vậy là lừ dối bạn, là vi phạm quyền được bảo đảm bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.
3. Nếu là Loan em sẽ làm gì?.
- Giải thích cho Phượng hiểu không được đọc thư của bạn khi chưa được ban đồng ý
- Nếu cố tình đọc là vi phạm quyền được bảo đảm bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.
Gv: Gọi hs đọc điều 73 HP 1992 và điều 125 bộ luật hình sự 1999 sgk.
- Thư tín, điện thoại, điện tính của công dân được bảo đảm an toàn và bí mật.
- Việc bóc mở, kiểm soạt, thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín của công dân phải do người có thẫm quyền tiến hành theo quy định của pháp luật.
Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học. (16’)
Gv: Quyền được bảo đảm bí mật thư tín, điện thoại....của Cd là gì?được pháp luật quy định như thế nào?
Gv: Khi nào thì được bóc thư của người khác?. (HS yếu)
Gv: Vì sao CD có được quyền bảo đảm an toàn và bí mật thư tín...?.
Gv: Hãy kể 1 số hành vi vi phạm bí mật thư tín...?.
- Đọc trộm thư của người khác
- Thu giữ thư, điện tín của người khác
- Nghe trộm điện thaọi của người khác.
- Đọc trộm thư của người khác rồi đi nói lại cho người khác biếtGv: Theo em học sinh cần có trách nhiệm gì trong việc bảo đảm quyền này?.
HS: tự rút ra trách nhiệm của mình.