dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Tuần 32 GDCD 7 mien phi,tai lieu Tuần 32 GDCD 7 mien phi,bai giang Tuần 32 GDCD 7 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/5/2015 8:46:11 PM
Filesize: 0.07 M
Download count: 13
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần: 32 Ngày soạn: 03/ 04/ 2015.
Tiết : 31 Ngày dạy: 07/ 04/ 2015.


Bài 18: BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CẤP CƠ SỞ (XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN)
(Tiết 1)


I. MỤC TIÊU BÀI HỌC :
1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu:
- Kể tên các cơ quan nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) và nêu được các cơ quan đó do ai bầu ra.
- Hiểu nhiệm vụ của từng loại cơ quan nhà nước cấp cơ sở.
2. Kỹ năng:
Chấp hành và vận động cha mẹ, mọi người chấp hành các quyết định của cơ quan nhà nước ở địa phương.
3 Thái độ:
- Hình thành ở HS ý thức tự giác thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương
- Có ý thức tôn trọng, giữ gìn an ninh, trật tự công cộng và an toàn xã hội ở địa phương.
Tích hợp thực hiện tốt luật lệ an toàn giao thông.
Tích hợp giáo dục học sinh nhận thức về ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và giữ gìn bảo vệ môi trường.
II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG CẦN GIÁO DỤC TRONG BÀI
- Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin.
- Kĩ năng trình bày suy nghĩ.
- Kĩ năng giải quyết vấn đề.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định tổ chức: (2’)
Kiểm tra sĩ số lớp học
Lớp 7A1…….Lớp 7A2………Lớp 7A3………Lớp 7A4……...Lớp 7A5….….Lớp 7A6……..
2. Kiểm tra bài cũ: (6’)
Câu 1: Em hãy cho biết công dân có quyền và nghĩa vụ như thế nào đối với nhà nước?
Câu 2: Em hãy kể một số việc mà bản thân hay gia đình em đã đến cơ quan nhà nước để giải quyết?
3. Bài mới: (37’)
Giới thiệu bài: (2’)
Cho HS quan sát tranh ảnh về hoạt động của các cơ quan nhà nước ở địa phương. Nhận xét trả lời của HS để vào bài mới.

Hoạt động của GV - HS
Nội dung

Hoạt động 1: Tìm hiểu tình huống. (10’)
GV: Treo sơ đồ bộ máy nhà nước cấp cơ sở yêu cầu học sinh đọc lại.
GV: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở gồm có những cơ quan nào? (gọi hs yếu)
HS: HĐND và UBND.
GV: Cho HS đọc tình huống SGK/ 60.
HS: Đọc tình huống, thảo luận nhóm đôi, trả lời;
Học sinh nhóm khác nhận xét.
GV: Em hãy cho biết cơ quan nào có quyền cấp lại giấy khai sinh?
HS: UBND cấp xã…
GV: Người xin cấp lại giấy khai sinh cần có các giấy tờ gì?
HS: Đơn, sổ hộ khẩu gia đình, chứng minh thư nhân dân và các giấy tờ cần thiết khác.
GV: Thời hạn xin cấp lại giấy khai sinh được quy định như thế nào?
HS: Thời hạn 7 ngày.
GV: Nhận xét, bổ sung. Chuyển ý.
* Tình huống: Mẹ sinh em bé.Gia đình em cần xin giấy khai sinh thì đến cơ quan nào ?
1. Công an xã. 2.Trường THPT. 3. UBND xã.
HS: Câu 3. HS nhóm khác nhận xét.
GV: Nhấn mạnh ý chính, hướng dẫn HS rút ra
UBND xã giải quyết việc gì. Chuyển ý.
Họat động 2: Tìm hiểu nội dung bài học. (18’)
GV: Chia nhóm thảo luận (6 nhóm)
HS: Thảo luận (3 phút), đại diện nhóm trả lời.
GV: Treo bảng phụ ghi câu hỏi lên bảng.
HĐND xã do ai bầu ra, có nhiệm vụ và quyền hạn gì? (gọi hs yếu)
HS: Trả lời.
HS nhóm khác nhận xét.
GV: Nhận xét, bổ sung, rút ra nội dung bài học.
GV: Nêu ví dụ thực tế để HS hiểu bài.

Lồng ghép tích hợp (2’)
Tích hợp thực hiện tốt luật lệ an toàn giao thông.
Tích hợp giáo dục học sinh nhận thức về ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và giữ gìn bảo vệ môi trường.
I. Tình huống.

II. Nội dung bài học:
1. Bộ máy nhà nước cấp cơ sở:
- HĐND và UBND xã (phường, thị trấn) là cơ quan chính quyền nhà nước cấp cơ sở.
a. Hội đồng nhân dân:
- HĐND xã do nhân