dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an TUẦN 32 mien phi,tai lieu TUẦN 32 mien phi,bai giang TUẦN 32 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/7/2015 1:45:41 PM
Filesize: 0.07 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần : 32 Ngày soạn :05-04-2015
Tiết : 31 Ngày dạy :07-04-2015

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Biết mắc nối tiếp 2 bóng đèn .Thực hành đo và phát hiện quy luật về hiêụ điện và cường độ dòng điện trong đoạn mạch mắc nối tiếp
2. Kĩ năng: - Biết chọn vôn kế và ampeke để đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện .
3. Thái độ: - Yêu môn học , thu thập thông tin và vận dụng thực tế trong thực tế
II. Chuẩn bị:
1. GV: - 8 cục pin , 2 bóng đèn giống hệt nhau 2 ampekế ,2vôn kê , 2công tắc , dây dẫn.
2. HS: - Mỗi hs chuẩn bị một mẫu báo cáo
III. Tổ chức hoạt động dạy và học:
1. Ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số và vệ sinh lớp .
7A1………………………….

7A2…………………….
7A3……………………

7A4………………………….

7A5……………………..
7A6………………………


2. Kiểm tra bài cũ :
Câu 1: Khi HĐT qua hai đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện chạy trong bóng đèn như thế nào?
Câu 2: Hiệu điện thế định mức là gì? Trên bóng đèn có ghi 220V- 70W.Vậy HĐT định mức của bóng đèn là bao nhiêu cần mắc vào hai đầu bóng đèn HĐT bao nhiêu để đèn hoạt động bình thường?
3. Tiến trình :

GV tổ chức các hoạt động
Hoạt động của học sinh
GV tổ chức các hoạt động

Hoạt động 1 : Giới thiệu bi mới :

- Ampekế , vôn kế là dụng cụ để đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế vậy cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong mạch điện mắc nối tiếp có đặc điểm gì
- HS suy đoán và phát biểu suy nghĩ của mình


Hoạt động 2 : Mắc nối tiếp hai bóng đèn :

- Yêu cầu HS quan sát hình 27.1 a , b SGK để nhận biết hai bóng đèn mắc nối tiếp – Từ đó cho biết mạch điện này , ampekế và công tắc được mắc như thế nào trong mạch?
- Yêu cầu hs lựa chọn dụng cụ để mắc mạch điện như hình 27. 1a sau đó vẽ sơ đồ mạch điện vào vở ?
- Hướng dẫn và kiểm tra các nhóm mắc sơ đồ mạch điện ?
- Gọi đại diện một hai nhóm lên bảng vẽ sơ đồ mạch điện hình 27.1a vào mẫu báo cáo thực hành ?
- Quan sát hình vẽ trả lời câu hỏi của GV : công tắc , ampekế được mắc nối tiếp trong mạch điện với các bộ phận khác

- Mắc mạch điện theo nhóm vẽ sơ đồ mạch điện vào vở

- Thu thập thông tin

- Lên bảng vẽ các bạn khác dưới lớp quan sát và nhận xét
I . Chuẩn bị :
II . Nội dung thực hành :


Hoạt động 3 : Đo cường độ dòng điện với đoạn mạch mắc nối tiếp :

- Đề nghị HS đóng công tắc 3 lần và ghi lại số chỉ I’1 I’’1 I’’’1 của am pe kế được mắc ở vị trí 1 và tính giá trị trung bình của I1  , và ghi kết quả vào bảng báo cáo thí nghiệm
Đề nghị HS làm tương tự khi đo cường độ dòng điện ở vị trí 1 và 2 I12, ở vị trí 2và 3 I23 và ở vị trí IMN sau đó tính giá trị trung bình của từng vị trí . Đồng thời ghi kết quả váo bảng báo cáo thí nghiệm

- Yêu cầu các nhóm so sánh cường độ dòng điện ở các vị trí trên và ghi nhận xét về cường độ dòng điện trong đoạn mạch mắc nối tiếp ?

- Làm việc tập thể : tiến hành làm thí nghiệm
1 2 3* Nhận xét về qui luật cường độ dòng điện trong đoạn mạch mắc nối tiếp :Trong đoạn mạch mắc nối tiếp dòng điện có cường độ bằng nhau tại các vị trí khác nhau của mạch I1= I2= I3
I . Chuẩn bị :
II . Nội dung thực hành :
1.Cường độ dòng điện trong mạch nối tiếp :

* Nhận xét về qui luật cường độ dòng điện trong đoạn mạch mắc nối tiếp : Trong đoạn mạch mắc nối tiếp dòng điện có cường độ bằng nhau tại các vị trí khác nhau của mạch I1= I2= I3


Hoạt động 4 : Đo hiệu điện thế đối đoạn mạch mắc nối tiếp :

- Đề nghị HS sử dụng mạch điện đã mắc trên mắc thêm vôn kế vào chốt 1 và chốt 2 ( hai đầu bóng đèn 1 ) như hình 27.2 SGK lưu ý chốt + của vôn kế được mắc vào vị trí điểm 1 ?
- Khi đóng khoá k số chỉ của ampekế có thể không đúng như I1, I2, I3 GV cần giải thích cho hs về