dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an tuan31.ly6.t30 mien phi,tai lieu tuan31.ly6.t30 mien phi,bai giang tuan31.ly6.t30 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/5/2015 9:16:10 PM
Filesize: 0.05 M
Download count: 4
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần : 31 Ngày soạn :29/03/2015
Tiết : 30 Ngày dạy : 02/04/2015


BÀI 26 : SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ
I . Mục tiêu :
1.Kiến thức :
- Mô tả được quá trình chuyển thể trong sự bay hơi của chất lỏng .
- Nêu được phương pháp tìm hiểu sự phụ thuộc của một hiện tượng đồng thời vào nhiều yếu tố, chẳng hạn qua việc tìm hiểu tốc độ bay hơi.
2. Kĩ năng :
- Nêu được dự đoán về các yếu tố ảnh hưởng đến sự bay hơi và xây dựng được phương án thí nghiệm đơn giản để kiểm chứng tác dụng của từng yếu tố.
3. Thái độ :
- Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần hợp tác với các thành viên trong nhóm.
II. Chuẩn bị :
1. Giáo viên:
- Đọc kĩ nội dung bài dạy và các tài liệu liên quan.
- Một giá đỡ thí nghiệm. Một kẹp vạn năng. Hai đĩa nhôm. Một cốc nước. Một đèn cồn.
2. Học sinh :
- Học bài và làm bài tập
- Chuẩn bị bài mới ở nhà.
III. Tổ chức hoạt động dạy và học :
1. Ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp . (1ph)
6A5………………………………………………………………………
2. Kiểm tra bài cũ : Thế nào gọi là sự nóng chảy, sự đông đặc? Cho ví dụ. Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ của vật như thế nào? (5ph)
3. Bài mới:

GV tổ chức các hoạt động
Hoạt động của học sinh
Kiến thức cần đạt

Hoạt động 1 : Giới thiệu bài mới (1ph)


Dựa vào tranh trong SGK và đưa vào bài mới?=> Chúng ta cùng tìm hiểu bài học ngày hôm nay .

- Học sinh lắng nghe.


Hoạt động 2 : Ôn lại kiến thức về sự bay hơi. (5ph)

- Yêu cầu học sinh nhớ lại kiến thức và lấy ví dụ về sự bay hơi.
- Lấy ví dụ.
I. Sự bay hơi
1. Nhớ lại những điều đã học về sự bay hơi.
2. Sự bay hơi nhanh hay chậm phụ thuộc vào yếu tố nào?

Hoạt động 3 : Quan sát hiện tượng bay hơi và rút ra nhận xét về tốc độ bay hơi. (10ph)

- Yêu cầu học sinh quan sát hình 26.2 để rút ra nhận xét. Khi quan sát phải mô tả được hiện tượng trong hình A1 và A2; B1 và B2; C1 vàC2
- Yêu cầu học sinh thảo luận trả lời C1 C2 C3
- Sau khi học sinh thảo luận yêu cầu học sinh rút ra nhận xét: Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào các yếu tố nào?
- Yêu cầu học sinh tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống.
- C1: Nhiệt độ.
C2: Gió.
C3: Diện tích mặt thoáng.
C4: …..cao (thấp)……lớn (nhỏ).
…….mạnh (yếu)….. lớn (nhỏ).
……. lớn (nhỏ)……. lớn (nhỏ).

a. Quan sát hiện tượng
C1: Nhiệt độ.
C2: Gió.
C3: Diện tích mặt thoáng.
b. Rút ra nhận xét
C4: …..cao (thấp)……lớn (nhỏ).
…….mạnh (yếu)….. lớn (nhỏ).
……. lớn (nhỏ)……. lớn (nhỏ).

Hoạt động 4: Thí nghiệm kiểm tra dự đoán. (10ph)

-Yêu cầu hs thảo luận nhóm và trả lời câu C5, C6, C7, C8
C5: Để diện tích mặt thoáng của nước ở hai đĩa như nhau.
C6: Để loại trừ tác động gió.
C7: Để kiểm tra tác động của nhiệt độ.
C8: Nước ở đĩa hơ nóng bay hơi nhanh hơn.
c. Thí nghiệm kiểm tra
C5: Để diện tích mặt thoáng của nước ở hai đĩa như nhau.
C6: Để loại trừ tác động gió.
C7: Để kiểm tra tác động của nhiệt độ.
C8: Nước ở đĩa hơ nóng bay hơi nhanh hơn.

Hoạt động 5 : Vận dụng. (10ph)

Yêu cầu học sinh trả lời C9, C10.
- Gọi Hs trả lời.
- Gv nhận xét.
- C9:Để giảm bớt sự bay hơi làm cây ít bị mất nước.
C10: Nắng nóng và có gió.

 d. Vận dụng
C9:Để giảm bớt sự bay hơi làm cây ít bị mất nước.
C10: Nắng nóng và có gió.

IV. Củng cố: (2ph)
- Thế nào gọi là sự bay hơi?
-