dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Ứng dụng công nghệ thông tin trông dạy học phân môn Thường thức mĩ thuật mien phi,tai lieu Ứng dụng công nghệ thông tin trông dạy học phân môn Thường thức mĩ thuật mien phi,bai giang Ứng dụng công nghệ thông tin trông dạy học phân môn Thường thức mĩ thuật mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/1/2015 9:23:57 PM
Filesize: 4.20 M
Download count: 4
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI:
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC PHÂN MÔN THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT

A. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do chon đề tài
Công nghệ thông tin là một nhu cầu cấp thiết của mỗi người, trước tình hình mới của đất nước, từng giờ đổi mới và phát triển mạnh mẽ đặc biệt là trong cuộc sống công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Để đáp ứng nhu cầu cấp bách đó của xã hội thì việc giáo dục nói chung và dạy học nói riêng đều phải áp dụng khoa học công nghệ và dạy học, để phát triển con người phát triển toàn diện "Đức, trí, thể, mĩ" là mục tiêu hàng đầu. Trong đó Mĩ thuật đóng một vai trò không nhỏ trong sự nghiệp lớn lao ấy. Hiện nay ứng dụng CNTT là một yêu cầu quan trọng của đổi mới phương pháp dạy học. Trường tôi cũng như các trường khác cần quan tâm đến việc UDCNTT vào dạy tất cả các môn học trong đó có môn Mĩ thuật. Vì trong nội dung dạy môn Mĩ thuật ở tiểu học có phần hình thành kiến thức (phần xem tranh) rất cần hình ảnh minh họa để các học sinh quan sát và nhận xét, nhất là phân môn Thường thức mĩ thuật. Là một giáo viên dạy Mĩ thuật ở trường Tiểu học đã lâu, tôi nhận thấy những thuận lợi cũng như những hạn chế trong việc dạy và học không áp dụng UDCNTT. Để hỗ trợ việc dạy phân môn này ở trường, SGK cũng cung cấp một số hình ảnh, đồ dùng trực quan liên quan đến bài học cũng có nhưng còn hạn chế, phải sưu tầm, tự làm, củng không giống với bản gốc.Trong lúc giảng giáo viên mất thời gian treo đồ dùng trực quan, cũng mất khá nhiều thời gian của các em , hình ảnh và màu sắc có đôi phần không giống bản vẽ ở SGK, học sinh không hứng thú với môn học.
Xuất phát từ lí do trên tôi đã chọn đề tài: Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học phân môn Thường thức mĩ thuật. Tôi thấy đây là một đề tài nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn mĩ thuật trong trường Tiểu học.

2.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
- Giúp học sinh tiếp thu và nhận biết các tác phẩm hội họa qua tranh vẽ đặc biệt là học sinh lớp 5 nhận nhận biết và phân tích tranh qua các câu hỏi thông qua các silde
- Nhiệm vụ nghiên cứu:
+ Nhận biết nội dung bức tranh, phân biệt được các hình ảnh , màu sắc trong tranh vẽ qua các tranh ảnh thông qua trình chiếu.
3. Phạm vi nghiên cứu :
Trong khuôn khổ đề tài này tôi chỉ giới thiệu một số ví dụ liên quan đến đề tài này sau:
Ví dụ 1: Bài 17. Xem tranh Du kích tập bắn của Họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung.
Ví dụ 2: Bài 25 . Xem tranh Bác Hồ đi công tác tranh lụa của Họa sĩ Nguyễn Thụ
4 .Đối tượng nghiên cứu:
Học sinh lớp 5 trường trường tiều học
5. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu tài liệu cùng với thực tiễn quá trinh giảng dạy phân môn thường thức Mĩ thuật.
B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN:
Như chúng ta đã biết , thời đại ngày nay là thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. chính vì vậy đòi hỏi xã hội phải có những người lao động mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có trình độ nhận thức cao. Để đáp ứng nhu cầu đó của xã hội thì giáo dục đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Trong đó môn mĩ thuật cũng có một vai trò không nhỏ trong sự nghiệp lớn lao ấy.
Bộ môn Mĩ thuật không chỉ cung cấp cho học sinh các kiến thức về thế giới hình tượng mà còn hình thành cho các em thế giới quan, nhân sinh quan. Hình thành trong học sinh thái độ yêu thiên nhiên, bảo vệ và gìn giữ thiên nhiên.
Mĩ thuật là bộ môn thực nghiệm, dựa trên những hình ảnh có thực, từ mẫu vật thật, hình ảnh để các em tìm tòi ra kiến thức. Để đạt được yêu cầu đó của môn Mĩ thuật thì công nghệ thông tin đóng góp vai trò lớn trong quá trình dạy học, cung cấp những hình ảnh minh họa cho từng nội dung mà mẫu vật thật không thể sưu tầm, đồng thời giảm bớt sự rườm rà trong khâu chuẩn bị đồ dùng dạy học.

II. CƠ SỞ THỰC TIỄN:
Hiện nay ứng dụng công nghệ thông tin là một yêu cầu quan trọng của đổi mới phương pháp dạy học. Trường tôi cũng như các trường khác cần quan tâm đến việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy tất cả các môn học trong đó có môn Mĩ thuật. trong nội dung dạy môn Mĩ thuật ở trường Tiểu học có phần hình thành kiến thức mới (phần lý thuyết) rất cần